Biznes

QUIZ: Znasz się na finansach? Sprawdź swoją wiedzę!

Ile wiesz o inwestowaniu? Jakie terminy z dziedziny finansów są Ci znane? Czy rozwiążesz nasz quiz bezbłędnie?

 • 449 graczy

Pytanie 1/10

Krugerrand, Wiedeńscy Filharmonicy czy Amerykański Orzeł to:

 • nazwy monet bulionowych
 • nazwy obiektów/osób umieszczonych na awersach banknotów dolarowych
 • określenia osób grających na giełdzie według konkretnych schematów

Pytanie 2/10

RRSO oznacza:

 • rachunek rewolucjonizujący skuteczne oszczędzanie - usługa oszczędzająca za nas, przelewająca na konto oszczędnościowe drobne sumy i "końcówki" do pełnych kwot
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu poniesiony przez konsumenta
 • rachunek rozliczeniowo-skarbowo-oszczędnościowy, konto bankowe pozwalające oszczędzać pieniądze i opłacać podatki

Pytanie 3/10

Jedna uncja jubilerska (trojańska) to w przeliczeniu:

 • 12,2 gramów
 • 31,1 gramów
 • 65,3 gramów

Pytanie 4/10

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia deponentom wypłaty środków gwarantowanych w razie ich niedostępności, do kwoty:

 • 100 tysięcy złotych
 • 100 tysięcy euro
 • 200 tysięcy euro

Pytanie 5/10

Akcja to:

 • działanie na giełdzie, polegające na kupnie lub sprzedaży udziałów w firmie
 • wypłata otrzymana ze spółki, której jesteśmy udziałowcami
 • papier wartościowy

Pytanie 6/10

Mianem bessy określamy:

 • okres długotrwałego wzrostu cen na danym rynku
 • rodzaj handlu, w którym za usługę płaci się usługą, bez udziału pieniędzy
 • okres długotrwałego spadku cen na danym rynku

Pytanie 7/10

Bitcoin to:

 • waluta Birmy
 • kryptowaluta, wirtualny pieniądz
 • określenie monety będącej pierwszą w danej mennicy wybitą monetą o danym wzorze

Pytanie 8/10

Nadwyżka uzyskiwana na sprzedaży dobra ponad bezpośrednie koszty jego uzyskania to inaczej:

 • przychód
 • superata
 • marża

Pytanie 9/10

Spread to inaczej:

 • różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży danych aktywów
 • obrót naszymi srodkami, dokonywany przez instytucję bankową
 • proces sprzedaży mieszkania drożej, niż się je kupiło

Pytanie 10/10

Co to jest jest WIBOR?

 • referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym
 • referencyjna wysokość inflacji w ostatnich miesiącach
 • nazwa pożyczki na rynku międzybankowym

Quiz z wiedzy o finansach

Finanse to inaczej stosunki ekonomiczne, które polegają na gromadzeniu, podziale oraz wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Z naukowego punktu widzenia termin ten definiowany jest jako ogół zjawisk pieniężnych, stanowiących rezultat prowadzonej przez ludzi działalności społecznej i gospodarczej.

Zdefiniowanie finansów i umieszczenie ich w konkretnych ramach nie jest jednak proste. Jako, że nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów (dotyczy to głównie pieniądza jako miernika kategorii realnych) naukowe pojęcie finansów obejmuje wyłącznie takie zjawiska pieniężne, które związane są z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniężnych, albo też z zaciąganiem różnego rodzaju zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.

Teorie finansów

Teorie finansów stanowią wydzieloną część teorii pieniądza. Zadanie, jakiemu mają sprostać polega na wyjaśnianiu stabilizacyjnej, alokacyjnej i redystrybucyjnej funkcji pieniądza w całościowym mechanizmie dotyczącym procesów gospodarczych oraz na wyjaśnieniu konstrukcji i funkcjonowania wszystkich kategorii finansowych (np. kredytu, budżetu, podatku, deficytu budżetowego i innych).