Historia

QUIZ: Znani Polacy – Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko to bohater wojenny dwóch narodów – polskiego i amerykańskiego. Ile wiesz na jego temat? Sprawdź w naszym quizie!

Źródło: portret Tadeusza Kościuszki autorstwa Karla Gottlieba Schweikarta
Źródło: portret Tadeusza Kościuszki autorstwa Karla Gottlieba Schweikarta
 • 464 graczy

Pytanie 1/10

Tadeusz Kościuszko urodził się w 1746r. w Mereczowszczyźnie, na terytorium dzisiejszej:

 • Litwy
 • Białorusi
 • Polski

Pytanie 2/10

W 1769r. Kościuszko wyjechał na pięcioletnią naukę do:

 • Francji
 • Włoch
 • Hiszpanii

Pytanie 3/10

Po przybyciu do Ameryki, jednym z pierwszych zadań jakie postawiono przed Tadeuszem Kościuszko było ufortyfikowanie fragmentu miasta:

 • Filadelfia
 • Atlanta
 • Orlando

Pytanie 4/10

Jako wyraz uznania dla jego umiejętności inżynieryjnych przy budowie fortyfikacji, Tadeuszowi Kościuszce powierzono zadanie budowy twierdzy West Point - uznawanej swego czasu za najważniejszą pozycję obronną na całym kontynencie północnoamerykańskim. Zadanie to powierzył mu:

 • Thomas Jefferson
 • George Waszyngton
 • John Adams

Pytanie 5/10

W 1798r. amerykański Kongres wypłacił Tadeuszowi Kościuszce zaległe pobory. Ten, mimo tego że był w trudnej sytuacji finansowej, otrzymane pieniądze przeznaczył na:

 • wykupienie wolności i edukację czarnoskórych
 • wsparcie polskich działań niepodległościowych
 • finansowanie leczenia rannych abolicjonistów

Pytanie 6/10

Insurekcja kościuszkowska rozpoczęła się w 1794r. po tym, gdy Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę na rynku:

 • w Krakowie
 • w Warszawie
 • w Wilnie

Pytanie 7/10

Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej sam Tadeusz Kościuszko trafił do rosyjskiej niewoli. Został z niej wypuszczony po złożeniu carowi przysięgi wiernopoddańczej, co było ceną za:

 • uwolnienie 20 tys. Polaków z rosyjskich łagrów i więzień
 • nadanie większych swobód okupowanym przez Rosjan terenom Rzeczypospolitej
 • uratowanie życia jego przyjaciela, Juliana Ursyna Niemcewicza

Pytanie 8/10

W jaki sposób Jules Verne uhonorował Tadeusza Kościuszkę w powieści "Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi" z 1870r?

 • nazywając jego imieniem główny okręt powieści
 • umieszczając jego portret w gabinecie kapitana Nemo
 • umieszczając dedykację na pierwszej stronie powieści

Pytanie 9/10

Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.) znajduje się:

 • w Australii
 • w Stanach Zjednoczonych
 • w Argentynie

Pytanie 10/10

Tadeusz Kościuszko zmarł w 1817r. w wieku 71 lat:

 • w Kanadzie
 • w Austrii
 • w Szwajcarii