Historia

QUIZ: Znani Polacy – Józef Piłsudski

Józef Piłsudski wywarł kluczowy wpływ na losy II Rzeczypospolitej. Sprawdź, ile wiesz na jego temat!

 • 410 graczy

Pytanie 1/10

Jak na drugie imię miał Józef Piłsudski?

 • Klemens
 • Kazimierz
 • Michał

Pytanie 2/10

Jak nazwywała się partia której członkiem był Józef Piłsudski?

 • Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne
 • Polska Partia Socjalistyczna

Pytanie 3/10

Ile razy Józef Piłsudski sprawował funkcję premiera Polski?

 • jeden raz
 • dwa razy
 • nie był premierem ani razu

Pytanie 4/10

Józef Piłsudski trzykrotnie pełnił funkcję ministra:

 • spraw wojskowych
 • obrony narodowej
 • spraw wewnętrznych i administracji

Pytanie 5/10

Józef Piłsudski urodził się w 1867r. w Zułowie, na obszarze dzisiejszej:

 • Litwy
 • Ukrainy
 • Białorusi

Pytanie 6/10

W 1887r. Józef Piłsudski został aresztowany i skazany na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji. Jaki zarzut mu postawiono?

 • udział w nielegalnej demonstracji studenckiej
 • udział w prowadzeniu czasopisma konspiracyjnego "Przedświt"
 • udział w spisku na życie cara Rosji

Pytanie 7/10

Które państwo odwiedził Józef Piłsudski w 1904r., próbując uzyskać finansowanie, dostawy broni i wsparcia na arenie międzynarodowej sprawy polskiej?

 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Japonię
 • Indie

Pytanie 8/10

Przewrót majowy dokonany przez Józefa Piłsudskiego był zbrojnym zamachem stanu, po którym Piłsudski ponownie przejął władzę w Polsce. W którym roku miało miejsce to wydarzenie?

 • w 1919r.
 • w 1926r.
 • w 1932r.

Pytanie 9/10

Piłsudski dążył do zwiększenia autorytetu Prezydenta. W tym celu m.in. wprowadził obowiązek:

 • kłaniania się Prezydentowi w pas
 • konsultowania wszystkich projektów ustaw z Prezydentem przed głosowaniem nad nimi w Sejmie
 • wysłuchania orędzia Prezydenta na stojąco

Pytanie 10/10

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935r. Przyczyną śmierci był:

 • nowotwór
 • zawał serca
 • upadek z konia