Świat

QUIZ: Wydarzenia, które zmieniły świat. Ile o nich wiesz?

Być może dzisiejszy świat byłby zupełnie inny, gdyby niektóre rzeczy nigdy się nie wydarzyły. Przekonaj się, ile wiesz o wydarzeniach, które odcisnęły wielki ślad w historii!

 • 663 graczy

Pytanie 1/10

W którym roku James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin i Maurice Wilkins odkryli strukturę DNA?

 • w 1981r.
 • w 1962r.
 • w 1953r.

Pytanie 2/10

Jak zginął Mahatma Gandhi - propagator pacyfizmu i duchowy przywódca w Indiach?

 • został zastrzelony
 • został otruty
 • zmarł na skutek ciężkiej choroby

Pytanie 3/10

W którym roku zburzono Mur Berliński, co stało się symbolem obalenia socjalizmu i zjednoczenia Niemiec?

 • w 1992r.
 • w 1989r.
 • w 1978r.

Pytanie 4/10

W którym roku Howard Carter, odkrywca grobu Tutenchamona, pierwszy raz sprawdził, co znajduje się w środku?

 • w 1929r.
 • w 1939r.
 • w 1957r.

Pytanie 5/10

Które z tych wydarzeń miało ogromny wpływ na powstanie demokracji?

 • ukształtowanie się Greckich miast-państw (polis)
 • wyprawy Aleksandra Wielkiego
 • ogłoszenie Nerona cesarzem Rzymu

Pytanie 6/10

Jak nazywał się statek Krzysztofa Kolumba, którym odkrywca dopłynął do Ameryki?

 • Czarna Perła
 • Santa Maria
 • Maria Antonina

Pytanie 7/10

Na jaki rok datujemy upadek Cesarstwa Rzymskiego, co równocześnie uznawane jest za zakończenie ery starożytnej?

 • 328r.
 • 476r.
 • 510r.

Pytanie 8/10

W którym wieku miała miejsca największa epidemia w dziejach ludzkości - epidemia czarnej śmierci, czyli dżumy?

 • w XIII wieku
 • w XV wieku
 • w XVIII wieku

Pytanie 9/10

W którym roku miał miejsce układ z Schengen, znoszący kontrole na granicach?

 • w 1985r.
 • w 1990r.
 • w 2000r.

Pytanie 10/10

Co było jej przyczyną afery Watergate?

 • wielki krach na giełdzie amerykańskiej
 • seria nielegalnych działań przeciwko przeciwnikom politycznym urzędującego prezydenta
 • fałszowanie pieniędzy na skalę międzynarodową