Geografia

QUIZ: Województwa w Polsce – czy wiesz o nich wszystko?

Przekonaj się, jak duża jest Twoja wiedza z zakresu podziału administracyjnego naszego kraju.

 • 718 graczy

Pytanie 1/10

Które z polskich województw jest największe pod względem powierzchni?

 • wielkopolskie
 • mazowieckie
 • lubelskie

Pytanie 2/10

Siedzibą którego województwa jest Wrocław?

 • lubuskiego
 • śląskiego
 • dolnośląskiego

Pytanie 3/10

Które województwo nie ma dostępu do morza?

 • kujawsko-pomorskie
 • zachodniopomorskie
 • pomorskie

Pytanie 4/10

Które z polskich województw jest najbardziej wysunięte na południe?

 • małopolskie
 • podkarpackie
 • śląskie

Pytanie 5/10

Które z poniższych województw ma w swoim herbie gwiazdy?

 • lubelskie
 • pomorskie
 • lubuskie

Pytanie 6/10

Obecny podział administracyjny Polski na 16 województw obowiązuje od:

 • 1975r.
 • 1999r.
 • 2004r.

Pytanie 7/10

Które z tych województw jest najmniejsze zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców?

 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • opolskie

Pytanie 8/10

Które miasto jest siedzibą województwa zachodniopomorskiego?

 • Szczecin
 • Poznań
 • Zielona Góra

Pytanie 9/10

W trakcie prac nad nowym podziałem administracyjnym Polski pojawiła się koncepcja utworzenia województwa staropolskiego. Miało ono obejmować m.in:

 • Kraków i Częstochowę
 • Kielce i Częstochowę
 • Gniezno i Toruń

Pytanie 10/10

Województwo podlaskie nie graniczy z:

 • Litwą
 • Białorusią
 • Ukrainą

Quiz o województwach w Polsce

Podstawowy podział administracyjny Polski to podział na województwa, których status został uregulowany w „Ustawie o samorządzie województwa” z 5 czerwca 1998 roku. Podział ten obowiązuje od 1999 roku jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego oraz samorządu terytorialnego.

Idea podziału na województwa ma swoje korzenie już w okresie rozbicia dzielnicowego. Na przestrzeni lat granice państwa się zmieniały. Pierwsze województwa powstawały na przełomie XIV i XV wieku i były one samodzielnymi zgromadzeniami wojskowymi. Zarządzali nimi wojewodowie wyznaczani przez władcę.

Województwa w Polsce

Aktualnie w Polsce istnieje 16 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

W każdym z województw, w jednym z miast znajduje się siedziba wojewody i marszałka województwa, miasto takie potocznie nazywa się miastem wojewódzkim – wyjątek stanowi województwo kujawsko-pomorskie, gdzie siedziba wojewody mieści się w Białymstoku, zaś sejmiku i urzędu marszałkowskiego – w Toruniu.

Pod względem ilości mieszkańców i zajmowanej powierzchni największym województwem jest województwo mazowieckie, natomiast najmniejszym województwo opolskie.