Historia

QUIZ: Wielcy filozofowie – ile wiesz na ich temat?

Przekonaj się, jak bliska Ci jest filozofia – zarówno starożytna, jak i współczesna. Podejmij się wyzwanie, rozwiąż quiz i sprawdź, ile wiesz na ten temat!

 • 270 graczy

Pytanie 1/10

Wyróżnia się trzy, wielkie tradycje filozoficzne: indyjską, europejską oraz:

 • japońską
 • chińską
 • afrykańską

Pytanie 2/10

Jakimi poglądami charakteryzował się neoplatonizm, czyli filozofia oparta na naukach Platona?

 • świat to hierarchia bytów, które wywodzą się z jednego bytu doskonałego
 • nie da się określić bytu bez poznania tego, co go charakteryzuje
 • z każdej rzeczy coś wynika, wszystkie działania mają konsekwencje

Pytanie 3/10

Kto uważany jest za pierwszego filozofa cywilizacji zachodniej?

 • Herodot
 • Konfucjusz
 • Tales z Miletu

Pytanie 4/10

Kto jest autorem słów "panta rhei", czyli "wszystko płynie"?

 • Heraklit z Efezu
 • Sokrates
 • Cyceron

Pytanie 5/10

Jakiej narodowości był Immanuel Kant?

 • szwedzkiej
 • holenderskiej
 • niemieckiej

Pytanie 6/10

Francuski filozof znany ze swoich kontrowersyjnych i śmiałych poglądów to:

 • Michel Foucault
 • Donald Davidson
 • Richard Rorty

Pytanie 7/10

Jak nazywała się szkoła utworzona przez Arystotelesa?

 • Lyceum
 • Gymansium
 • Educatium

Pytanie 8/10

Kazimierz Łyszczyński to polski filozof, który został skazany na śmierć. Za co?

 • za popełnione przestępstwa
 • za ateizm
 • za sprzeciwienie się królowi

Pytanie 9/10

Który z filozofów był twórcą filozofii krytycznej?

 • Immanuel Kant
 • Jean-Paul Sartre
 • Karl Jaspers

Pytanie 10/10

Z jakiej teorii znany jest Friedrich Wilhelm Nietzsche?

 • nadczłowieka, czyli jednostki twórczej, obdarzonej wielką wolą mocy
 • przyjemności jako podstawy życia ludzkiego
 • postrzegania świata jako odrębnego bytu