Świat

QUIZ: Watykan – co wiesz o tym państwie?

Sprawdź swoją wiedzę na temat najmniejszego państwa na świecie, będącego siedzibą papieża.

 • 523 graczy

Pytanie 1/10

Pod względem zajmowanej powierzchni Watykan nie ma sobie równych. Całe państwo zajmuje 4-krotnie mniejszą powierzchnię niż drugie od końca Monako, tj. zaledwie:

 • 0,11 km2
 • 0,44 km2
 • 0,82 km2

Pytanie 2/10

Ustrój polityczny Watykanu to:

 • monarchia konstytucyjna
 • demokracja
 • monarchia elekcyjna i teokratyczna

Pytanie 3/10

W Watykanie funkcjonują dwa języki urzędowe - jakie?

 • włoski i łacina
 • włoski i angielski
 • włoski i ojczysty język aktualnego papieża, obecnie hiszpański

Pytanie 4/10

W Muzeach Watykańskich znajdują się liczne dzieła sztuki zgromadzone na przestrzeni wieków przez kolejnych papieży. W którym wieku udostępniono je do zwiedzania?

 • w XVIII w.
 • w XIX w.
 • dopiero w XX w.

Pytanie 5/10

Ilu żołnierzy liczy Gwardia Szwajcarska, pełniąca straż w Watykanie?

 • 70
 • 110
 • 230

Pytanie 6/10

Wśród 140 figur świętych, umieszczonych na kolumnadzie wokół Placu św. Piotra znajduje się rzeźba Polaka - kogo?

 • św. Stanisława Kostki
 • św. Jacka Odrowąża
 • św. Andrzej Boboli

Pytanie 7/10

Radio Watykańskie to rozgłośnia radiowa Stolicy Apostolskiej. Programy w języku polskim:

 • nie są nadawane
 • nadawane są kilka razy dziennie
 • nadawane są raz w tygodniu

Pytanie 8/10

Jak nazywa się urząd będący de facto rządem Watykanu?

 • Gubernatorat Państwa Watykańskiego
 • Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego
 • Sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej

Pytanie 9/10

Kaplica Sykstyńska znajduje się:

 • w Pałacu Watykańskim
 • w Bazylice św. Piotra
 • w Muzeum Watykańskim

Pytanie 10/10

Na środku Placu św. Piotra znajduje się obelisk z XIII w. p.n.e. Sprowadzono go do Rzymu w latach 37-41 n.e.:

 • z Grecji
 • z Egiptu
 • z Persji