Świat

QUIZ: Unia Europejska – co o niej wiesz?

Jesteśmy jej członkiem od ponad 15 lat. Jej prawo i postanowienia wpływają na nasze życie w wielu aspektach. Sprawdź swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej.

 • 92 graczy

Pytanie 1/10

Ile państw wchodzi obecnie (2020 r.) w skład Unii Europejskiej?

 • 23
 • 25
 • 27

Pytanie 2/10

Państwem, które jako ostatnie jak do tej pory, w 2013 r., zostało członkiem Unii Europejskiej jest:

 • Bułgaria
 • Rumunia
 • Chorwacja

Pytanie 3/10

Które z tych państw nie należy do Unii Europejskiej?

 • Cypr
 • Norwegia
 • Słowenia

Pytanie 4/10

Organ wykonawczy Unii Europejskiej, odrębny od władz krajowych to:

 • Rada Europejska
 • Rada Unii Europejskiej
 • Komisja Europejska

Pytanie 5/10

Liczba europosłów z poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej uzależniona jest od:

 • liczby ludności krajów członkowskich
 • pozycji, jaką wypracowały sobie kraje członkowskie w Unii Europejskiej
 • daty przystąpienia do Unii Europejskiej

Pytanie 6/10

Ilu polskich posłów zasiada w Parlamencie Europejskim w obecnej kadencji (2019–2024)?

 • 32
 • 42
 • 52

Pytanie 7/10

Traktat z Maastricht, na mocy którego powstała Unia Europejska został podpisany:

 • w 1972r.
 • w 1982r.
 • w 1992r.

Pytanie 8/10

Dzień Europy - ustanowiony na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Schumana, która zapoczątkowała proces jednoczenia Europy - obchodzimy:

 • 9 kwietnia
 • 9 maja
 • 9 czerwca

Pytanie 9/10

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej została uchwalona i podpisana w 2000r. podczas szczytu Rady Europejskiej w:

 • Nicei
 • Brukseli
 • Madrycie

Pytanie 10/10

Który z tych krajów nie dołączył do Unii Europejskiej razem z Polską, w 2004r?

 • Litwa
 • Bułgaria
 • Cypr