Historia

QUIZ: Starożytny Rzym – co o nim wiesz?

Cesarstwo Rzymskie wywarło ogromny wpływ na dzieje ludzkości. Sprawdź, czy poradzisz sobie z naszym quizem na ten temat!

 • 466 graczy

Pytanie 1/10

Kto według legendy założył miasto Rzym?

 • Romanos i Renos
 • Romulus i Remus
 • Rebus i Robulos

Pytanie 2/10

Jak nazywał się gladiator, który był organizatorem i przywódcą największego powstania niewolników w starożytnym Rzymie?

 • Spartakus
 • Kriksos
 • Oinomaos

Pytanie 3/10

Do czego służyły akwedukty?

 • doprowadzały wodę z odległych źródeł
 • odprowadzały z miasta nieczystości
 • wykorzystywano je do spławiania towarów

Pytanie 4/10

Jak nazywał się pierwszy cesarz rzymski?

 • Oktawian August
 • Neron
 • Heliogabal

Pytanie 5/10

Który rok uważa się za upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego?

 • 398r.
 • 476r.
 • 522r.

Pytanie 6/10

Jak nazywały się kapłanki rzymskiej bogini ogniska domowego?

 • Hestie
 • Westalki
 • Asklepiosy

Pytanie 7/10

Zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego zwołane w 325r., uznane ok. 100 lat później za pierwszy sobór powszechny, miało miejsce:

 • w Nicei
 • w Aleksandrii
 • w Rzymie

Pytanie 8/10

Najstarszy plac miejski w Rzymie, główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego Rzymu to:

 • Piazza Venezia
 • Belle Arti
 • Forum Romanum

Pytanie 9/10

Pod koniec IV w. n.e. Cesarstwo Rzymskie podzielone było na cztery prefektury. Tereny dzisiejszej Francji należały do:

 • Prefektury Illyricum
 • Prefektury Italii
 • Prefektury Galii

Pytanie 10/10

Jak dosłownie tłumaczy się słowo Senat - łac. "Senatus"?

 • rada mędrców
 • rada starszych
 • rada panów