Wiedza ogólna

QUIZ: Stany skupienia materii – czy pamiętasz wszystkie fakty?

Przypomnij sobie podstawową wiedzę na temat stanów skupienia i sprawdź w tym quizie, ile jeszcze pamiętasz ze szkoły!

 • 402 graczy

Pytanie 1/10

Ile stanów skupienia wyróżniamy?

 • trzy
 • pięć
 • sześć

Pytanie 2/10

Jakie właściwości ma ciało w stanie stałym?

 • ma zachowany kształt i objętość
 • ma zachowany tylko kształt
 • przyjmuje kształt i objętość naczynia, które wypełnia

Pytanie 3/10

Powyżej jakiej temperatury woda staje się gazem?

 • 10°C
 • 100°C
 • 200°C

Pytanie 4/10

Jak nazywa się przejście ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy?

 • parowanie
 • sublimacja
 • resublimacja

Pytanie 5/10

Które stwierdzenie jest prawdziwe?

 • temperatura, w jakiej następuje topnienie zależy od rodzaju substancji
 • temperatura topnienia jest zależna od otoczenia
 • temperatura topnienia nie może być wyższa niż temperatura krzepnięcia

Pytanie 6/10

Do czego podobne jest wrzenie?

 • do parowania
 • do skraplania
 • do sublimacji

Pytanie 7/10

W wyniku którego ze zjawisk powstaje szron?

 • krzepnięcia
 • resublimacji
 • skraplania

Pytanie 8/10

Mówi się o dodatkowym stanie skupienia - plazmie. Co jest jej przykładem?

 • żarówka
 • wosk
 • błyskawica

Pytanie 9/10

W którym stanie skupienia oddziaływania między cząsteczkami są najsilniejsze?

 • w stanie stałym
 • w stanie ciekłym
 • w stanie gazowym

Pytanie 10/10

Co nie jest cieczą?

 • mgła
 • rosa
 • para wodna

Quiz o stanach skupienia materii

Wielu z nas lekcje chemii ze szkoły nie kojarzą się najlepiej. Większość wiadomości, które wciskano nam wtedy do głowy zdążyło się już z niej ulotnić. Wiele informacji było jednak bardzo ważnych i warto je znać. Przykładem jest wiedza o stanach skupienia.

Czym są stany skupienia materii?

Najprościej mówiąc, jest to postać fizyczna danej materii w określonych warunkach, które nazywa się termodynamicznymi. Są to takie cechy otoczenia jak temperatura i ciśnienie. W różnych okolicznościach materia może przyjmować różne postaci – najczęściej mówi się o stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym.

Wyróżnić można też kilka odrębnych stanów skupienia, np. fazę nadciekłą i różne stany przejściowe między stanami podstawowymi.

Najłatwiej opisać stany skupienia na przykładzie wody. W stanie stałym woda przyjmuje postać lodu. Temperatura mrożenia wody wynosi 0 stopni. Gdy temperatura ta jest przekroczona, H2O przyjmuje postać, w jakiej najczęściej ją spotykamy – stan ciekły. Gdy temperatura osiągnie ponad 100 stopni, woda zaczyna się gotować, a co za tym idzie – parować. Wtedy duża jej część przechodzi w stan gazowy, tworząc parę wodną.

Właściwości ciał w poszczególnych stanach zależą od ułożenia cząsteczek, z których zbudowane jest to ciało. W zależności od budowy materii, przechodzenie do innych stanów skupienia może wyglądać bardzo różnie. Woda jest tylko najbardziej popularnym przykładem.