Historia

QUIZ: Średniowiecze – jak dobrze znasz tę epokę?

Przekonaj się, ile wiesz na temat średniowiecza!

 • 370 graczy

Pytanie 1/10

Która epidemia doprowadziła do śmierci 1/3 populacji średniowiecznej Europy?

 • epidemia ospy
 • epidemia hiszpanki
 • epidemia dżumy

Pytanie 2/10

Który styl architektoniczny nie jest związany z epoką średniowiecza?

 • gotycki
 • barokowy
 • romański

Pytanie 3/10

Czego nie oznacza scholastyka?

 • metody filozofowania
 • nauki uprawianej na uniwersytetach
 • formy leczenia popularnej w średniowieczu

Pytanie 4/10

Jak nazywa się najstarszy uniwersytet cywilizacji łacińskiej, założony w 1088r? W latach 1495–1499 studiował na nim m.in. Mikołaj Kopernik:

 • Uniwersytet Padewski
 • Uniwersytet Boloński
 • Uniwersytet Paryski

Pytanie 5/10

Jak nazywa się najstarsza, powstała w średniowieczu, polska pieśń religijna?

 • Krystus z martwych wstał je
 • Bogurodzica
 • Zdrowaś Maryjo

Pytanie 6/10

Jak na imię miał niemiecki mnich i reformator religijny, współtwórca luteranizmu?

 • Marcin
 • Mateusz
 • Michał

Pytanie 7/10

Imperium Karolińskie nie obejmowało swoim obszarem terenów dzisiejszej:

 • Belgii
 • Portugalii
 • Francji

Pytanie 8/10

Primogenitura to prawo pierwszeństwa w dziedziczeniu przysługujące:

 • najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi w linii prostej
 • najstarszemu potomkowi
 • najstarszemu rodzeństwu, z pominięciem potomków w linii prostej

Pytanie 9/10

Okres średniowiecza trwał przez około:

 • 400 lat
 • 650 lat
 • 1000 lat

Pytanie 10/10

Który z tych języków nie zalicza się do grupy języków romańskich?

 • włoski
 • rumuński
 • angielski