Geografia

QUIZ: Rzeszów – jak dobrze znasz to miasto?

Sprawdź, ile wiesz na temat Rzeszowa!

 • 216 graczy

Pytanie 1/10

Rzeszów jest stolicą województwa:

 • podkarpackiego
 • podlaskiego
 • świętokrzyskiego

Pytanie 2/10

Liczba mieszkańców Rzeszowa w przybliżeniu wynosi:

 • ok. 100 tys.
 • ok. 200 tys.
 • ok. 300 tys.

Pytanie 3/10

Który król Polski nadał prawa miejskie Rzeszowowi, w 1354r?

 • Kazimierz III Wielki
 • Władysław I Łokietek
 • Ludwik I Węgierski

Pytanie 4/10

Jak nazywa się największa rzeka przepływająca przez Rzeszów?

 • Wisła
 • San
 • Wisłok

Pytanie 5/10

Które z poniższych nie jest osiedlem Rzeszowa?

 • Matysówka
 • Wilkowyja
 • Piekary

Pytanie 6/10

Liczba ludności Rzeszowa, w porównaniu ze stanem z 2010r., jest dziś:

 • większa
 • mniejsza
 • zbliżona

Pytanie 7/10

Z Rzeszowa do Krakowa możemy dostać się, podróżując autostradą:

 • A2
 • A4
 • A5

Pytanie 8/10

Międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka, znajdujący się kilka kilometrów za samym Rzeszowem, nosi imię:

 • Adama Mickiewicza
 • Bohaterów Rzeszowszczyzny
 • imię nie zostało nadane

Pytanie 9/10

Zamek w Rzeszowie, jeden z głównych zabytków tego miasta, do 1981r. pełnił funkcję:

 • więzienia
 • szpitala psychiatrycznego
 • fabryki konserw

Pytanie 10/10

Herb Rzeszowa przedstawia:

 • w polu błękitnym złotą majuskułę "R"
 • srebrny krzyż kawalerski na błękitnym tle
 • krzyż lotaryński na czerwonej "hiszpańskiej" tarczy herbowej