Geografia

QUIZ: Rzeki Europy – ile o nich wiesz?

Jak dobrze znasz europejskie rzeki? Poradzisz sobie z naszymi pytaniami? Przekonaj się!

 • 817 graczy

Pytanie 1/10

Która rzeka jest najdłuższą rzeką w Europie?

 • Sekwana
 • Wołga
 • Dniestr

Pytanie 2/10

Najdłuższa rzeka w Polsce to:

 • Wisła
 • Odra
 • Warta

Pytanie 3/10

W którym kraju płynie Sekwana?

 • we Włoszech
 • w Wielkiej Brytanii
 • we Francji

Pytanie 4/10

Jaką długość ma rzeka Dunaj - druga co do długości rzeka w Europie?

 • 1889 km
 • 2888 km
 • 3756 km

Pytanie 5/10

Przez który kraj nie przepływa Bug?

 • przez Polskę
 • przez Rosję
 • przez Ukrainę

Pytanie 6/10

W której części Anglii płynie Tamiza?

 • na północy kraju
 • na wschodzie kraju
 • na południu kraju

Pytanie 7/10

Przez jakie kraje przepływa Niemen?

 • przez Rosję, Białoruś i Litwę
 • przez Rosję, Ukrainę i Białoruś
 • przez Białoruś, Ukrainę i Litwę

Pytanie 8/10

Jaką długość ma Dniestr?

 • 856 km
 • 1182 km
 • 1362 km

Pytanie 9/10

Przez jaki kraj płynie rzeka Adyga?

 • przez Włochy
 • przez Francję
 • przez Hiszpanię

Pytanie 10/10

Gdzie płynie Ombla, najkrótsza rzeka w Europie (ma zaledwie ok. 30 metrów długości)?

 • w Czechach
 • w Chorwacji
 • w Rumunii

Quiz o rzekach Europy

Europa jest kontynentem bogatym w morza, zatoki, jeziora, ponadto jest zasobna w rzeki, które ze względu na wielkość dorzecza dzielimy na rzeki małe, średnie i duże.

Najdłuższą rzeką Europy jest Wołga, która w całości płynie na terenie zachodniej Rosji. Jej długość przekracza trzy i pół tysiąca kilometrów, jednak mimo tego Wołga zajmuje dopiero 15 miejsce pod względem długości wśród wszystkich rzek świata.

Drugie miejsce w Europie zajmuje przepływający przez dziesięć europejskich krajów Dunaj. Rzeka ta, o długości 2960 km odgrywa istotną rolę w gospodarce całej Europy.

Wisła – 15 najdłuższa rzeka w Europie

W zestawieniu najdłuższych rzek Europy, Polska Wisła o długości 1047 km znajduje się dopiero w drugiej dziesiątce – na 15 miejscu. Oprócz tego, że jest największą Polską rzeką, to również jest najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego i wpływającą do Zatoki Gdańskiej. Wisła wypływa z gór, a jej źródła znajdują się na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.

Najkrótszą rzeką Europy i jednocześnie jedną z najkrótszych rzek świata jest Ombla, przepływa przez Chorwację. Ombla mierzy niespełna 30 metrów i pomimo swej niewielkiej długości uznawana jest przez Chorwatów za dosyć sporą rzekę.

Rokrocznie wszystkie rzeki Europy łącznie odprowadzają do oceanów blisko 2,5 tys. km3 wody.