Świat

QUIZ: Rodziny królewskie na świecie

Ile wiesz na temat światowych monarchii? Sprawdź swoją wiedzę na ich temat!

 • 297 graczy

Pytanie 1/10

Majątek którego europejskiego monarchy jest największy (szacuje się go na ok. 5 mld USD)?

 • Królowej Elżbiety II z Wielkiej Brytanii
 • Księcia Alberta II z Monako
 • Księcia Jana Adama II z Liechtensteinu

Pytanie 2/10

Ile monarchii obecnie panuje w Europie?

 • 5
 • 12
 • 21

Pytanie 3/10

W jednym z krajów tak kochają swojego króla, że za mówienie o nim w negatywny sposób lub obrażenie jego obrazu można nawet pójść do więzienia. O którym kraju mowa?

 • o Tajlandii
 • o Malezji
 • o Szwecji

Pytanie 4/10

Jaka dynastia obecnie panuje w Hiszpanii?

 • Habsburgowie
 • Burbonowie
 • Grimaldi

Pytanie 5/10

Królowa Elżbieta II nie jest głową którego z tych państw?

 • Australii
 • Jamajki
 • Indii

Pytanie 6/10

Monarchia absolutna to taka, w której monarcha ma pełną władzę. W którym europejskim państwie do dzisiaj panuje ten rodzaj rządów?

 • w Watykanie
 • w Danii
 • w Luksemburgu

Pytanie 7/10

Jaki jest średni, roczny koszt utrzymania dworu Wielkiej Brytanii?

 • ok. 20 mln euro
 • ok. 50 mln euro
 • ok. 72 mln euro

Pytanie 8/10

Który z tych krajów nie jest monarchią?

 • Portugalia
 • Monako
 • Norwegia

Pytanie 9/10

Głową którego z tych państw jest książę Henryk?

 • Danii
 • Luksemburga
 • Szwecji

Pytanie 10/10

Elżbieta II wraz z rodziną to przedstawiciele dynastii:

 • Bernadotte
 • Gluckburg
 • Windsor