QUIZ: Puszcza Białowieska – czy znasz jej tajemnice?

Puszcza Białowieska to nasz narodowy skarb. To niespotykany w skali europejskiej skansen żywej przyrody. Warto sprawdzić, jak dużo o niej wiesz.

Pytanie 1/10

Obecny kompleks leśny Puszczy Białowieskiej leży na pograniczu:

 • Polski i Ukrainy
 • Polski i Białorusi
 • Polski i Litwy

Pytanie 2/10

Jakie gatunki drzew dominują w Puszczy Białowieskiej?

 • świerk i sosna
 • dąb i olsza
 • brzoza i osika

Pytanie 3/10

Teren Puszczy Białowieskiej zamieszkuje wiele rzadkich gatunków ssaków. Który z nich ma tam obecnie najmniejszą populację?

 • żubr
 • ryś euroazjatycki
 • wilk szary

Pytanie 4/10

Częścią szczególnie chronioną Puszczy Białowieskiej jest Białowieski Park Narodowy. W którym roku powstał?

 • w 1922r.
 • w 1932r.
 • w 1952r.

Pytanie 5/10

Puszcza Białowieska położona jest w dorzeczu:

 • Narwi i Bugu
 • Wieprza i Bugu
 • Wisły i Bzury

Pytanie 6/10

Tylko jeden z tych gatunków ssaków zamieszkuje obecnie Puszczę Białowieską. Który?

 • niedźwiedź brunatny
 • żbik europejski
 • łoś

Pytanie 7/10

Który z poniższych gadów występujących w Puszczy Białowieskiej został wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt?

 • żmija zygzakowata
 • jaszczurka zwinka
 • żółw błotny

Pytanie 8/10

Puszczę Białowieską zamieszkuje jeden z gatunków bocianów - który?

 • bocian biały
 • bocian czarny
 • bocian sinodzioby

Pytanie 9/10

W obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego średni wiek drzewostanów wynosi około:

 • 70 lat
 • 100 lat
 • 130 lat

Pytanie 10/10

Jednym z najbardziej okazałych drzew Puszczy Białowieskiej jest Dąb Maciek. Jego objętość szacowana jest na około:

 • 40 m3
 • 60 m3
 • 80 m3