Przyroda

QUIZ: Przyrodniczo-chemiczna wiedza ogólna, jak sobie poradzisz?

Czy poradzisz sobie z pytaniami z zakresu przyrody i chemii? Sprawdź się w tym quizie!

 • 644 graczy

Pytanie 1/10

Głównym składnikiem powietrza jest:

 • dwutlenek węgla
 • tlen
 • azot

Pytanie 2/10

Powietrze to:

 • mieszanina bezbarwnych gazów
 • mieszanina gazów o wysokiej toksyczności dla człowieka
 • mieszanina niezbędna do życia każdego organizmu

Pytanie 3/10

Gleba może zawierać w sobie szkodliwe związki takie jak:

 • metale ciężkie
 • minerały
 • woda i związki organiczne pochodzące z rozkładu organizmów

Pytanie 4/10

Sublimacja to bezpośrednia przemiana:

 • ciała stałego w gaz
 • gazu w ciecz, a następnie w ciało stałe
 • gazu w ciało stałe

Pytanie 5/10

Jednym z powodów suszy fizjologicznej roślin jest:

 • stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych
 • zbyt krótki czas ekspozycji rośliny na działanie słońca
 • brak bakterii asymilujących tlen

Pytanie 6/10

Azot występujący w powietrzu zapiszemy jako:

 • NO
 • N2
 • NO2

Pytanie 7/10

Woda to w języku chemii:

 • monotlenek diwodoru
 • tetrahydroksoglinian sodu
 • EDTA

Pytanie 8/10

Spalanie mieszaniny propan-butan w butli prowadzi do emisji:

 • dwutlenku węgla
 • wody
 • obie odpowiedzi są prawidłowe

Pytanie 9/10

Dwutlenek węgla w języku chemii to:

 • tlenek węgla (IV)
 • tlenek węgla (II)
 • tlenek węglowodoru

Pytanie 10/10

Który gaz zawarty w powietrzu jest niezbędny do życia?

 • tlen
 • tlenek węgla (II)
 • węglan tlenu (IV)
 • węgiel