Wiedza ogólna

QUIZ: Polska Policja – ile wiesz o tej formacji?

Ile wiesz o polskiej Policji? Wiesz, czym jest CBŚP? Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o tej formacji.

Źródło: policja.pl
Źródło: policja.pl
 • 192 graczy

Pytanie 1/10

Święto Policji obchodzimy:

 • 16 maja
 • 24 lipca
 • 29 sierpnia

Pytanie 2/10

Po ilu latach służby policjant nabywa prawo do emerytury policyjnej?

 • po 15 latach
 • po 20 latach
 • po 25 latach

Pytanie 3/10

Komendanta komisariatu Policji powołuje (nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego):

 • Komendant Główny Policji
 • komendant wojewódzki Policji
 • komendant powiatowy (miejski) Policji

Pytanie 4/10

Ile korpusów policyjnych wymienia Ustawa o Policji?

 • cztery
 • sześć
 • osiem

Pytanie 5/10

W korpusie podoficerów wyróżniamy następujące stopnie:

 • sierżant Policji, starszy sierżant Policji, sierżant sztabowy Policji
 • młodszy aspirant Policji, aspirant Policji, starszy aspirant Policji, aspirant sztabowy Policji
 • posterunkowy, starszy posterunkowy
Źródło: policja.pl, fot. Marek Krupa
Źródło: policja.pl, fot. Marek Krupa

Pytanie 6/10

Komendant Główny Policji jest przełożonym:

 • komendantów wojewódzkich Policji
 • komendantów wojewódzkich oraz powiatowych (miejskich) Policji
 • wszystkich funkcjonariuszy Policji

Pytanie 7/10

Czy policjant może być członkiem partii politycznej?

 • tak, bez żadnych przeszkód
 • tak, jeśli był jej członkiem przed wstąpieniem w szeregi Policji
 • nie, z chwilą przyjęcia do służby ustaje jego członkostwo w partii politycznej

Pytanie 8/10

Skrót "KSIP" oznacza:

 • Krążownik Szosowy i Policyjny
 • Krajowy System Informacyjny Policji
 • Krajowy System Informatyczny Policji

Pytanie 9/10

Policjanci są zobowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym...

 • tylko przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego
 • corocznie do 31 marca, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego
 • przy każdym awansie

Pytanie 10/10

CBŚP to:

 • obszar komend rejonowych w Warszawie (Centralna-Bemowo-Śródmieście-Praga)
 • Centralne Biuro Śledcze Policji
 • Centralna Baza Śladów Papilarnych