Historia

QUIZ: Polscy królowie – co wiesz o naszych monarchach?

Kto rządził Polską najdłużej? Który z monarchów był królem elekcyjnym? Sprawdź, ile wiesz o władcach Polski!

 • 992 graczy

Pytanie 1/10

Kto był pierwszym królem Polski?

 • Mieszko I
 • Władysław I Łokietek
 • Bolesław I Chrobry

Pytanie 2/10

Który z poniższych władców abdykował?

 • Stanisław August Poniatowski
 • Mieszko II Lambert
 • Bolesław III Krzywousty

Pytanie 3/10

Które imię królowie Polscy nosili najczęściej?

 • Zygmunt
 • Władysław
 • Kazimierz

Pytanie 4/10

Która z dynastii nie rządziła nigdy w Polsce?

 • Piastowie
 • Plantageneci
 • Andegawenowie

Pytanie 5/10

Który w tych władców zasiadał na tronie najdłużej?

 • Władysław II Jagiełło
 • Kazimierz III Wielki
 • Zygmunt I Stary

Pytanie 6/10

Który z władców był pierwszym królem elekcyjnym?

 • Bolesław II Szczodry
 • Henryk Walezy
 • Jan II Kazimierz Waza

Pytanie 7/10

Który z monarchów założył Łazienki Królewskie?

 • August II Mocny
 • Kazimierz IV Jagiellończyk
 • Stanisław August Poniatowski

Pytanie 8/10

Która z kobiet została jako pierwsza koronowana na królową Polski?

 • Anna Jagiellonka
 • Jadwiga Andegaweńska
 • Elżbieta Rakuszanka (Habsburżanka)

Pytanie 9/10

Który z władców przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa?

 • Kazimierz I Odnowiciel
 • Aleksander Jagiellończyk
 • Przemysł II

Pytanie 10/10

Który z władców zmarł w roku swojej koronacji?

 • Władysław III Warneńczyk
 • Zygmunt II August
 • Bolesław I Chrobry