Historia

QUIZ: Polscy królowie – co wiesz o naszych monarchach? Część II

Który król Polski był też formalnie carem Rosji? Czym synem był Bolesław II Szczodry? Sprawdź, ile wiesz o władcach Polski – część druga!

 • 757 graczy

Pytanie 1/10

Jak nazywał się ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

 • Stanisław August Poniatowski
 • August III Sas
 • Stanisław Leszczyński

Pytanie 2/10

Który z polskich władców, jak pisał Jan Długosz, "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"?

 • Bolesław II Szczodry
 • Władysław II Jagiełło
 • Kazimierz III Wielki

Pytanie 3/10

Żoną którego polskiego władcy była Bona Sforza?

 • Zygmunta III Wazy
 • Zygmunta I Starego
 • Zygmunta II Augusta

Pytanie 4/10

Elekcyjny król Michał Korybut Wiśniowiecki zasiadał na polskim tronie przez:

 • rok
 • 2 lata
 • 4 lata

Pytanie 5/10

Który król Polski był też formalnie carem Rosji?

 • Władysław IV Waza
 • Jan II Kazimierz Waza
 • Stefan Batory

Pytanie 6/10

Bolesław II Szczodry był pierworodnym synem:

 • Władysława I Hermana
 • Kazimierza Odnowiciela
 • Mieszka II Lamberta

Pytanie 7/10

W dniu koronacji polskich królów, o poranku prymas symbolicznie:

 • pomagał ubrać nowego władcę w szaty koronacyjne
 • zjadał z nowym władcą śniadanie
 • budził nowego władcę w jego sypialni

Pytanie 8/10

Miecz koronacyjny królów Polski to jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii Piastów. Jak nazywa się ten miecz?

 • Koronnik
 • Piast
 • Szczerbiec

Pytanie 9/10

Anna Jagiellonka po śmierci męża - Stefana Batorego - doprowadziła do wyboru na króla Polski:

 • swojego siostrzeńca
 • swojego brata
 • swojego syna

Pytanie 10/10

Jak nazywała się korona, będąca najważniejszym insygnium koronacyjnym królów polskich?

 • Korona Mieszka
 • Korona Chrobrego
 • Korona Rzeczypospolitej

Quiz o polskich królach

W Polsce od XI wieku panowali królowie. Pierwszym z królów był syn Mieszka I-go, Bolesław Chrobry. Panował na tronie polskim zaledwie przez kilka miesięcy, w roku 1025. Po nim na tronie zasiadł jego syn, Mieszko II, który tak samo jak jego przodkowie pochodził z dynastii Piastów.

Przymiotem każdego polskiego króla w dynastii Piastowskiej był miecz koronacyjny. Szczerbiec – bo taką nazwę nosił – jest jedynym zachowanym do dziś insygnium władzy królewskiej i przechowywany jest w skarbcu koronnym na Wawelu.

Dynastie panujące w Polsce

Polską rządziły dwie wielkie dynastie – Piastów oraz Jagiellonów. Dynastia Piastowska była dynastią najstarszą na ziemiach polskich, lecz wygasła wraz z bezpotomną śmiercią Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Po tym czasie na tronie zasiedli władcy z dynastii Jagiellonów, z której pierwszym królem był Władysław Jagiełło. Jagiellonowie panowali skutecznie do XVI wieku. Po wygaśnięciu rodu nastał czas królów elekcyjnych.

Królowie elekcyjni

Królowie elekcyjni wybierani byli na podstawie głosowania. Króla w elekcji wybierała jedynie szlachta, a od tamtej pory obserwuje się postępujący spadek znaczenia władzy monarszej i zwiększenie znaczenia szlachty, która chciała mieć decydujący głos i wpływ na władzę w kraju. Pierwszym królem elekcyjnym został Henryk Walezy.