Muzyka

QUIZ: Podstawy teorii muzyki – ile pamiętasz ze szkoły?

Czy pamiętasz te podstawowe zagadnienia związane z muzyką? Sprawdź, ile wiesz o podstawach teorii muzyki!

 • 226 graczy

Pytanie 1/10

Co jest podstawową wartością rytmiczną?

 • ósemka
 • ćwierćnuta
 • cała nuta

Pytanie 2/10

Ile ósemek mieści się w ćwierćnucie?

 • 1
 • 2
 • 4

Pytanie 3/10

Jak zapisujemy kolejne nuty, które są o połowę krótsze zaczynając od szesnastki?

 • dodając do nuty chorągiewkę
 • dopisując kolejne kropki po nucie
 • dopisując więcej tych samych nut

Pytanie 4/10

Do czego można porównać wygląd pauzy całonutowej?

 • do prostokąta
 • do odwróconej litery "r"
 • do gałązki

Pytanie 5/10

Co oznacza metrum 2/4?

 • takt długości całej nuty
 • takt długości dwóch ćwierćnut
 • takt długości dwóch ósemek

Pytanie 6/10

Jak nazywa się najpopularniejszy klucz stosowany w zapisie nutowym?

 • klucz basowy
 • klucz altowy
 • klucz wiolinowy

Pytanie 7/10

Jakie literki służą do zapisu nut "do, re, mi, fa, sol, la, si, do"?

 • b, c, d, e, f, g, h, b
 • d, r, m, f, s, l, t, d
 • c, d, e, f, g, a, h, c

Pytanie 8/10

Do czego służy bemol?

 • do podniesienia wysokości nuty o pół tonu
 • do obniżenia wysokości nuty o pół tonu
 • do obniżenia wysokości nuty o jeden ton

Pytanie 9/10

Co powoduje łuk łączący dwie nuty?

 • odejmuje wartość jednej od drugiej
 • sumuje wartości tych nut
 • każe grać/śpiewać je głośniej

Pytanie 10/10

Gdzie stawia się krzyżyk?

 • po nucie
 • przed nutą
 • na końcu pięciolinii

Quiz z podstaw teorii muzyki

Podstawy teorii muzyki obejmują rozpoznawanie za pomocą słuchu określonych dźwięków, akordów czy tonacji oraz ich budowanie. Początkujący muzycy zaczynają naukę od rysowania kluczy na pięciolinii i nazywania określonych dźwięków. Oprócz wysokości, nuta ma też określoną długość trwania dźwięku czyli wartość rytmiczną.

Podstawowymi jednostkami są cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka. Inne ważne pojęcia to półton, oktawa, gama, pauza, interwał. Bez opanowania podstaw niemożliwe jest zrozumienie dalszych pojęć.

Tony i oktawy

Półton jest najmniejszą odległością między dwoma dźwiękami. Dwa półtony tworzą ton. Osiem całych tonów następując po sobie dźwięków to oktawa, można ją wyznaczyć od obojętnie jakiego dźwięku. Z kolei gama to również zbiór dźwięków, ale liczony od określonych dźwięków. Przykładowo gama C-dur składa się z dźwięków c, d, e, f, g, a, h.

Kolejne istotne pojęcia to interwały, czyli określenie odległości między dźwiękami. W zależności od ilości tonów i półtonów rozróżnia się prymę, sekundę małą, wielką, tercję małą i wielką, kwartę, kwintę, sekstę wielką i małą, septymę małą i wielką oraz oktawę.

Znając i rozpoznając ze słuchu podstawowe odległości, możliwe jest tworzenie mniej lub bardziej rozbudowanych akordów.