Muzyka

QUIZ: Podstawy teorii muzyki – ile pamiętasz ze szkoły?

Czy wciąż pamiętasz te podstawowe zagadnienia związane z muzyką?

 • 133 graczy

Pytanie 1/10

Co jest podstawową wartością rytmiczną?

 • ósemka
 • ćwierćnuta
 • cała nuta

Pytanie 2/10

Ile ósemek mieści się w ćwierćnucie?

 • 1
 • 2
 • 4

Pytanie 3/10

Jak zapisujemy kolejne nuty, które są o połowę krótsze zaczynając od szesnastki?

 • dodając do nuty chorągiewkę
 • dopisując kolejne kropki po nucie
 • dopisując więcej tych samych nut

Pytanie 4/10

Do czego można porównać wygląd pauzy całonutowej?

 • do prostokąta
 • do odwróconej litery "r"
 • do gałązki

Pytanie 5/10

Co oznacza metrum 2/4?

 • takt długości całej nuty
 • takt długości dwóch ćwierćnut
 • takt długości dwóch ósemek

Pytanie 6/10

Jak nazywa się najpopularniejszy klucz stosowany w zapisie nutowym?

 • klucz basowy
 • klucz altowy
 • klucz wiolinowy

Pytanie 7/10

Jakie literki służą do zapisu nut "do, re, mi, fa, sol, la, si, do"?

 • b, c, d, e, f, g, h, b
 • d, r, m, f, s, l, t, d
 • c, d, e, f, g, a, h, c

Pytanie 8/10

Do czego służy bemol?

 • do podniesienia wysokości nuty o pół tonu
 • do obniżenia wysokości nuty o pół tonu
 • do obniżenia wysokości nuty o jeden ton

Pytanie 9/10

Co powoduje łuk łączący dwie nuty?

 • odejmuje wartość jednej od drugiej
 • sumuje wartości tych nut
 • każe grać/śpiewać je głośniej

Pytanie 10/10

Gdzie stawia się krzyżyk?

 • po nucie
 • przed nutą
 • na końcu pięciolinii