Przyroda

QUIZ: Płazy – sprawdź swoją wiedzę o tych zwierzętach

Lubisz żaby i salamandry? Jeśli tak, ten quiz jest właśnie dla ciebie. Sprawdź się!

 • 445 graczy

Pytanie 1/10

Największy żyjący współcześnie płaz na świecie to:

 • salamandra olbrzymia chińska
 • ropucha zielona
 • goliat płochliwy

Pytanie 2/10

Jaką niezwykłą zdolność posiadają niektóre gatunki płazów?

 • potrafią przetrwać bez tlenu przez kilka dni
 • potrafią zmieniać barwy jak kameleon
 • potrafią odtworzyć / zregenerować całe swoje kończyny

Pytanie 3/10

Najbardziej toksycznym płazem na świecie - posiada wystarczająco dużo toksyny dla zabicia ok. dwudziestu ludzi - jest:

 • liściołaz paskowany
 • liściołaz żółty
 • drzewołaz żółtopasy

Pytanie 4/10

Największą z żyjących w Polsce ropuch jest:

 • ropucha zielona
 • ropucha szara
 • paskówka

Pytanie 5/10

Prawdopodobnie największym płazem żyjącym na ziemi był Prionozuch. Ten żyjący w późnym permie (około 270 milionów lat temu) płaz osiągał długość:

 • ok. 9 metrów
 • ok. 16 metrów
 • ok. 38 metrów

Pytanie 6/10

Która z poniższych rodzin współcześnie żyjących płazów bezogonowych nie występuje w Polsce?

 • kumakowate
 • ropuchowate
 • nosatkowate

Pytanie 7/10

Dorosłe płazy - z kilkoma wyjątkami - są:

 • drapieżnikami
 • wyłącznie roślinożercami
 • wyłącznie padlinożercami

Pytanie 8/10

Jak nazywa się postać larwalna płazów?

 • żywik
 • skrzek
 • kijanka

Pytanie 9/10

Największy europejski przedstawiciel płazów ogoniastych (osiąga długość do 32 cm) to:

 • salamandra czarna
 • salamandra plamista
 • traszka górska

Pytanie 10/10

Wszystkie gatunki płazów występujące w Polsce:

 • objęte są ochroną gatunkową na terenie kraju
 • są zagrożone wyginięciem
 • są uważane za szkodniki

Quiz o płazach

Płazy (łac. Amphibia) należą do grupy zwierząt, które powstały w dewonie, czyli czwartym okresie ery paleozoicznej. Wyewoluowały z ryb mięśniopłetwych, a jako że ich przodkami były ryby, czyli organizmy wodne, nietrudno zauważyć, że wciąż posiadają coś ze swoich przodków. Przy tym jednak salamandrę czy żabę możemy bez trudu znaleźć gdzieś np. w lesie czy na łące. Czy zatem płazy są stworzeniami wodnymi, czy lądowymi?

O płazach mówimy, że są dwuśrodowiskowe, czyli wodno-lądowe. Płazy należą do zwierząt zmiennocieplnych, znaczy to, że ich organizm nie posiada mechanizmów niwelujących, wpływających na ciepłotę ciała. Płazy zimą zapadają w stan odrętwienia zimowego i wraz z obniżoną temperaturą środowiska mocno spowalniają swoje procesy życiowe, czekając, aż skończy się niekorzystny dla nich okres.

Charakterystyka płazów

W gromadzie płazów wyróżniamy trzy rzędy: ogoniaste (salamandra plamista i traszka zwyczajna), bezogonowe (żaby, ropuchy, rzekotki, kumaki, grzebiuszki) i płazy beznogie (marszczelec pierścieniowy). Na lądzie do oddychania wykorzystują płuca, które w wodzie pełnią funkcję narządu hydrostatycznego. W odróżnieniu od rybich przodków płazy zaopatrzone są w powieki, które na lądzie zapobiegają wysychaniu oka oraz pełnią funkcję ochronną.

Tagi: