Przyroda

QUIZ: Płazy – sprawdź swoją wiedzę o tych zwierzętach

Lubisz żaby i salamandry? Jeśli tak, ten quiz jest właśnie dla ciebie. Sprawdź się!

 • 198 graczy

Pytanie 1/10

Największy żyjący współcześnie płaz na świecie to:

 • salamandra olbrzymia chińska
 • ropucha zielona
 • goliat płochliwy

Pytanie 2/10

Jaką niezwykłą zdolność posiadają niektóre gatunki płazów?

 • potrafią przetrwać bez tlenu przez kilka dni
 • potrafią zmieniać barwy jak kameleon
 • potrafią odtworzyć / zregenerować całe swoje kończyny

Pytanie 3/10

Najbardziej toksycznym płazem na świecie - posiada wystarczająco dużo toksyny dla zabicia ok. dwudziestu ludzi - jest:

 • liściołaz paskowany
 • liściołaz żółty
 • drzewołaz żółtopasy

Pytanie 4/10

Największą z żyjących w Polsce ropuch jest:

 • ropucha zielona
 • ropucha szara
 • paskówka

Pytanie 5/10

Prawdopodobnie największym płazem żyjącym na ziemi był Prionozuch. Ten żyjący w późnym permie (około 270 milionów lat temu) płaz osiągał długość:

 • ok. 9 metrów
 • ok. 16 metrów
 • ok. 38 metrów

Pytanie 6/10

Która z poniższych rodzin współcześnie żyjących płazów bezogonowych nie występuje w Polsce?

 • kumakowate
 • ropuchowate
 • nosatkowate

Pytanie 7/10

Dorosłe płazy - z kilkoma wyjątkami - są:

 • drapieżnikami
 • wyłącznie roślinożercami
 • wyłącznie padlinożercami

Pytanie 8/10

Jak nazywa się postać larwalna płazów?

 • żywik
 • skrzek
 • kijanka

Pytanie 9/10

Największy europejski przedstawiciel płazów ogoniastych (osiąga długość do 32 cm) to:

 • salamandra czarna
 • salamandra plamista
 • traszka górska

Pytanie 10/10

Wszystkie gatunki płazów występujące w Polsce:

 • objęte są ochroną gatunkową na terenie kraju
 • są zagrożone wyginięciem
 • są uważane za szkodniki