Historia

QUIZ: Oświecenie – czy dobrze znasz tę epokę?

Pamiętasz jeszcze coś na temat epok literackich? W tym quizie sprawdzisz, ile wiesz na temat epoki oświecenia!

 • 707 graczy

Pytanie 1/10

Jak inaczej nazywana jest epoka oświecenia?

 • wiek rozumu
 • wiek kościoła
 • wiek sztuki

Pytanie 2/10

Na jaki przedział wiekowy datujemy epokę oświecenia?

 • połowa XVI wieku do końca XVII wieku
 • początek XVII wieku do początku XIX wieku
 • od końca XVII wieku do początku XIX wieku

Pytanie 3/10

Na czym polegał racjonalizm - jeden z nurtów oświecenia?

 • propagował wszelkie reformy społeczne
 • uznawał tylko to, co można udowodnić rozumem
 • głosił, że racjonalne jest tylko to, co pochodzi od Boga

Pytanie 4/10

Które z wydarzeń określamy jako jedno z najważniejszych wydarzeń oświecenia?

 • powstanie listopadowe
 • powstanie Greków przeciwko Turkom
 • rewolucję francuską

Pytanie 5/10

Do jakiego ważnego wydarzenia w Polsce przyczyniły się idee oświecenia?

 • powstania styczniowego
 • przyjęcia Konstytucji 3 maja
 • reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim

Pytanie 6/10

Jaki pogląd głosił deizm, nurt religijno-filozoficzny epoki oświecenia?

 • Bóg stworzył świat i od tej pory w niego nie ingeruje
 • wszystkie zjawiska na świecie są wynikiem praw przyrody
 • ludzie z założenia są dobrzy

Pytanie 7/10

Kim nie był Denis Diderot?

 • pisarzem
 • filozofem
 • kompozytorem

Pytanie 8/10

Kto jest twórcą poematu heroikomicznego "Myszeida"?

 • Ignacy Krasicki
 • Adam Naruszewicz
 • Julian Ursyn Niemcewicz

Pytanie 9/10

Kto w 1765 roku założył w Polsce Szkołę Rycerską?

 • książę Adam Kazimierz Czartoryski
 • król Stanisław August Poniatowski
 • Stanisław Leszczyński

Pytanie 10/10

Jaki tytuł nosi opera Wojciecha Bogusławskiego wystawiona w 1794 roku?

 • Cyganie
 • Powrót posła
 • Cud (mniemany), czyli Krakowiacy i Górale