Historia

QUIZ: Odrodzenie, renesans – ile wiesz o tej epoce?

Sprawdź swoją wiedzę na temat tej epoki w historii kultury europejskiej, obejmującej przede wszystkim XVI wiek.

 • 459 graczy

Pytanie 1/10

Antropocentryzm jest ideą przeciwstawioną...

 • humanizmowi
 • religiom reformowanym
 • średniowiecznemu teocentryzmowi

Pytanie 2/10

Jakie gatunki literackie powstały w epoce renesansu?

 • nowela i esej
 • tren i dramat
 • fraszka i pieśń

Pytanie 3/10

Zjawiskiem, które kształtowało kulturę i sztukę renesansu był...

 • mecenat
 • reformacja
 • makiawelizm

Pytanie 4/10

Arianie to inaczej...

 • bracia polscy
 • kalwini
 • chrześcijanie

Pytanie 5/10

Pieśni Kochanowskiego są w dużej mierze wzorowane na utworach...

 • Petrarki
 • Horacego
 • Dantego

Pytanie 6/10

Sztandarowym przykładem renesansowej rzeźby jest...

 • "Ołtarz mariacki" Wita Stwosza
 • "Ostatnia wieczerza" Leonarda da Vinci
 • "Dawid" Michała Anioła

Pytanie 7/10

Jak nazywa się to czołowe dzieło architektury renesansu?

 • Kościół św. Piotra in Montorio w Rzymie
 • Bazylika św. Piotra na Watykanie
 • Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji

Pytanie 8/10

Historia Makbeta oparta jest na...

 • wydarzeniach autentycznych współczesnych Szekspirowi
 • kronikach historycznych
 • mitach i legendach

Pytanie 9/10

Co lub kto jest głównym tematem "Trenów" Jana Kochanowskiego?

 • kryzys światopoglądowy poety i polemika z ideałami epoki
 • Urszulka Kochanowska i jej życie
 • spór o ważne kwestie religijne i społeczne

Pytanie 10/10

Skąd wywodzi się humanizm, przewodnie hasło renesansu?

 • z Biblii
 • to nowe hasło, ukute w epoce renesansu
 • z antyku

Quiz o epoce renesansu

Renesans to jedna z epok w historii europejskiej kultury, w Polsce znana też pod nazwą odrodzenia (francuskie słowo, od którego nazwa tej epoki pochodzi – renaissance – właśnie to oznacza). Okres renesansu przypada głównie na XVI wiek, choć granice, jak to zwykle bywa w przypadku historycznych epok nie są dokładnie ustalone i różnią się w poszczególnych krajach.

Jego początek łączy się bezpośrednio z końcem średniowiecza, a jako symboliczne daty przywołać tu można: upadek Konstantynopola, odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba czy koniec wojny stuletniej. Ustalenie daty końcowej jest jeszcze bardziej skomplikowane – często mówi się o okrągłej dacie 1600, ale wskazywany jest też na przykład rok 1517, w którym doszło do słynnego wystąpienia Marcina Lutra, czy rok 1648, kiedy to skończyła się wojna trzydziestoletnia.

Odrodzenie sztuk i nauk

Renesans określa się dwojako – po pierwsze jako epokę „odrodzenia sztuk i nauk” do długich i mrocznych latach średniowiecza, po drugie zaś jako jako koncepcję historiozoficzną, która odnosi się do historii włoskiej kultury począwszy od Dantego Alighieri – poety, filozofa i polityka włoskiego – do roku 1520. Od tego drugiego podejścia powoli się jednak odchodzi.

Główną postacią związaną z tą epoką jest bez wątpienia Leonardo DaVinci – „człowiek renesansu”, który symbolizuje niejako jak płodny był to okres zarówno w sztuce, jak i nauce.