Historia

QUIZ: Odkrycia XIX I XX wieku – ile o nich wiesz?

W XIX i XX wieku dokonano wielu odkryć, które zmieniły świat. Sprawdź swoją wiedzę na temat wynalazków z ostatnich stuleci!

 • 736 graczy

Pytanie 1/10

W którym roku wynaleziono telefon?

 • w 1780r.
 • w 1876r.
 • w 1867r.

Pytanie 2/10

Którą z tych rzeczy wynaleziono szybciej?

 • samolot
 • kamerę
 • odkurzacz elektryczny

Pytanie 3/10

Którego z tych wynalazców uznano za wynalazcę radia?

 • Nikola Teslę
 • Guglielmo Marconiego
 • Aleksandra Popowa

Pytanie 4/10

Pierwszy człowiek na Księżycu - Neil Armstrong - postawił na nim stopę:

 • w 1969r.
 • w 1965r.
 • w 1960r.

Pytanie 5/10

Kamera została opracowana przez:

 • Oskara Barnacka
 • braci Lumiere
 • Alexandra Grahama Bella

Pytanie 6/10

Alfred Nobel wynalazł:

 • penicylinę
 • glicerynę
 • dynamit

Pytanie 7/10

Szczepionkę przeciw wsciekliźnie wynalazł:

 • Louis Pasteur
 • Wilhelm Roentgen
 • Alexander Fleming

Pytanie 8/10

W 1946r. w USA zbudowano sieć i rozpoczęto eksploatację mobilnych telefonów radiowych dla klientów prywatnych. Która firma tego dokonała?

 • Ericsson
 • Motorola
 • Apple

Pytanie 9/10

Thomas Edison wynalazł żarówkę:

 • w 1871r.
 • w 1879r.
 • w 1865r.

Pytanie 10/10

W 1853r. Ignacy Łukasiewicz odkrył/wynalazł:

 • pierwiastki rad i polon
 • silnik spalinowy
 • lampę naftową

Quiz z największych odkryć XIX i XX wieku

Schyłek XIX wieku i początek wieku XX jest bez wątpienia okresem głębokich przemian, które objęły wszystkie dziedziny ludzkiej działalności – od nauki począwszy, na muzyce kończąc. W okresie tym doszło do bardzo dużego wzrostu liczebności ludzi, wynalazki wpłynęły na ogromny postęp techniczny, poza tym bardzo szybki był też wówczas rozwój kapitalizmu. Czas ten określany jest często mianem „wieku pary i elektryczności”.

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił gwałtowny wzrost produkcji przemysłowej, określany mianem rewolucji przemysłowej. Rewolucja ta objęła swym zasięgiem całą Europę Zachodnią i Amerykę Północną, w późniejszych latach przeszła zaś na pozostałe obszary.

Epoka stali

Ogromne znaczenie dla światowej gospodarki miała zmiana technologii obróbki rudy żelaza. Produkowany wcześniej stop był bardzo kruchy i szybko rdzewiał. Anglicy – Bessemer i Thomas – oraz Francuz – Martin – opracowali jednak technologię przetapiania rudy tak, aby uzyskiwać stal o w podwyższonej czystości, mniej kruchą, nie ulegającą korozji, a także łatwej do walcowania.

W medycynie także dokonano szeregu odkryć, między innymi zapoczątkowano naukę o mikrobach, czyli bakteriologię, co zrewolucjonizowało wiedzę medyczną i farmakologię. Umożliwiło to także produkcję szeregu szczepionek, skutecznie chroniących przed wieloma chorobami o charakterze epidemicznym.