Wiedza ogólna

QUIZ: Kości człowieka – ile o nich wiesz?

Towarzyszą nam przy każdym ruchu i każdej czynności. Są niezbędne do naszego prawidłowego funkcjonowania. Sprawdź, jak dużo wiesz o kościach człowieka.

 • 736 graczy

Pytanie 1/10

Kość promieniowa znajduje się w:

 • kończynie górnej
 • kończynie dolnej
 • kręgosłupie

Pytanie 2/10

W której części czaszki znajduje kość potyliczna?

 • przedniej
 • bocznej
 • tylnej

Pytanie 3/10

Z ilu kręgów składa się odcinek szyjny kręgosłupa człowieka?

 • 5
 • 7
 • 9

Pytanie 4/10

Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?

 • około 100
 • około 150
 • około 200

Pytanie 5/10

W porównaniu do dorosłego człowieka, ile kości ma dziecko?

 • mniej
 • tyle samo
 • więcej

Pytanie 6/10

Boczne skrzywienie kręgosłupa to:

 • klifoza
 • lordoza
 • skolioza

Pytanie 7/10

Który ze specjalistów nie pomoże w dolegliwościach związanych z kręgosłupem?

 • endokrynolog
 • fizjoterapeuta
 • ortopeda

Pytanie 8/10

Najdłuższą kością u człowieka jest:

 • kość udowa
 • kość piszczelowa
 • kość strzałkowa

Pytanie 9/10

Która z tych struktur znajdujących się w ludzkim uchu nie jest kością?

 • kowadełko
 • trąbka eustachiusza
 • młoteczek

Pytanie 10/10

Którą z kości różni się kobieta od mężczyzny?

 • miednica
 • kość klinowa
 • obojczyk