Wiedza ogólna

QUIZ: Jednostki miary i ich przeliczanie – jak sobie poradzisz?

Trudno wyobrazić sobie jak wyglądałby świat bez ustandaryzowanych jednostek miary. Sprawdź swoją wiedzę na ich temat!

 • 279 graczy

Pytanie 1/10

Jedna uncja - ile to gramów?

 • 20,50 g
 • 28,35 g
 • 34,14 g

Pytanie 2/10

Jeśli coś waży jeden funt, to waga tego przedmiotu w przeliczeniu na kilogramy wynosi w przybliżeniu:

 • 0,45 kg
 • 0,71 kg
 • 1,12 kg

Pytanie 3/10

Zero stopni Celsiusza odpowiada:

 • 273,15 Kelwinom
 • -273,15 Kelwinom
 • 0 Kelwinom

Pytanie 4/10

35 stopni Celsiusza, to:

 • 92 stopnie Fahrenheita
 • 95 stopni Fahrenheita
 • 100 stopni Fahrenheita

Pytanie 5/10

Jeden hektar to:

 • 100 m2
 • 1 tys. m2
 • 10 tys. m2

Pytanie 6/10

Jeden akr to:

 • ok. 4 tys. m2
 • ok. 7 tys. m2
 • ok. 10 tys. m2

Pytanie 7/10

Jeden litr - ile to centymetrów sześciennych?

 • 100 cm3
 • 1 tys. cm3
 • 10 tys. cm3

Pytanie 8/10

Jeśli kupujemy w USA paliwo, jeden galon to mniej więcej:

 • 3,14 litrów
 • 3,45 litrów
 • 3,79 litrów

Pytanie 9/10

Jedna mila morska (NM) to:

 • więcej niż jedna mila (1 NM > 1 mi)
 • tyle samo co jedna mila (1 NM = 1 mi)
 • mniej niż jedna mila (1 NM < 1 mi)

Pytanie 10/10

1 bajt to:

 • 8 bitów
 • 0,001 kilobajta
 • 1024 bity

Quiz z jednostek miary

Jednostki miary stanowią wzorzec do wyrażania ilościowego danych wielkości przez porównywanie ich. Do jednostek miary należy m.in. metr, który równy jest odległości, jaką światło pokonuje w próżni przez 1/299 792 458 sekundy.

Na świecie funkcjonują liczne urzędy miar, odpowiedzialne m.in. za zapewnienie spójności pomiarowej, utrzymywanie wzorców miar i zgodności pomiarów z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar.

Układ SI

Na zatwierdzony po raz pierwszy w 1960 roku Układ SI – inaczej Międzynarodowy Układ Jednostek Miar – składa się siedem miar podstawowych. Poza metrem jest to również kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol i kandela. Z tych podstawowych jednostek wyprowadza się ich pochodne, np. przyspieszenie (metr na sekundę) czy wat.

Pozaukładowe jednostki miary

Poza miarami znajdującymi się w układzie SI stosowane są także liczne miary pozaukładowe. Czas wyrażamy bowiem nie tylko w sekundach, ale też np. w minutach, kwadransach, godzinach czy dobach, odległości zaś w krokach, łokciach czy milach.

Tagi: