Przyroda

QUIZ: Jaką masz wiedzę o motylach?

Są piękne, wielobarwne i potrafią latać. Co jeszcze wiesz o motylach? Sprawdź!

 • 129 graczy

Pytanie 1/10

Motyle dzielimy na nocne (czyli ćmy) i dzienne. Spośród 164 tysięcy znanych rodzajów motyli, ćmy stanowią:

 • ok. 40 tysięcy
 • ok. 80 tysięcy
 • ok. 140 tysięcy

Pytanie 2/10

Zimą motyle:

 • umierają, a latem widzimy młode, dopiero przepoczwarzone
 • przechodzą w stan hibernacji, bez względu na stadium rozwoju
 • chowają się do wydrążonych pni drzewa, gdzie żyją, czekając na wiosnę

Pytanie 3/10

Motyle potrafią unieść coś, co jest od nich cięższe:

 • dwukrotnie
 • dziesięciokrotnie
 • pięćdziesięciokrotnie

Pytanie 4/10

Czy motyle rozróżniają barwy?

 • tak, ale tylko trzy kolory: żółty, czerwony i zielony
 • tak, widzą wszystkie kolory, co pomaga im wybierać sobie kwiaty
 • nie, widzą monochromatycznie

Pytanie 5/10

Czułki motyla pełnią funkcję:

 • uszu, bo odbierają drgania podłoża lub fale dźwiękowe
 • nosa, bo są jego narządem węchu
 • obie odpowiedzi są poprawne

Pytanie 6/10

Czym różni się motyl od ćmy, poza ubarwieniem i porą latania?

 • ćma po wylądowaniu trzepocze skrzydełkami, a motyl trzyma je w bezruchu
 • po wylądowaniu motyl ma rozpostarte skrzydła, a ćma złożone
 • motyle są zawsze większe niż ćmy

Pytanie 7/10

Wielkość motyla waha się od:

 • 3 mm do 30 cm
 • 5 mm do 15 cm
 • 1-10 cm

Pytanie 8/10

Peruwiańskie motyle siadają na żółwiach i zlizują ich łzy, by:

 • uzupełnić niedobór sodu w organizmie
 • pocieszyć swoich zwierzęcych przyjaciół
 • obmyć się przed wzięciem pyłku z innego kwiatka

Pytanie 9/10

Jeśli chodzi o liczebność wśród owadów, motyle:

 • są najliczniejszą grupą
 • są drugą najliczniejszą grupą, po chrząszczach
 • są trzecią najliczniejszą grupą, po chrząszczach i muchówkach

Pytanie 10/10

"Bezkolczy śnieżyczek" to motyl, którego gąsienice:

 • żyją pod wodą
 • żyją zimą pod śniegiem
 • w przeciwieństwie do innych motyli nie ma kolca na odwłoku