Biznes

QUIZ: Jaka jest Twoja wiedza o ekonomii?

Przekonaj się, ile wiesz na temat podstawowych zagadnień z dziedziny ekonomii – nauki społecznej, która bada i analizuje wykorzystywanie przez społeczeństwo ograniczonych zasobów.

 • 538 graczy

Pytanie 1/10

PKB - co oznacza ten skrót?

 • Produkt Krajowy Brutto
 • Polski Kapitał Bankowy
 • Pełnoprawna Koalicja Bankierów

Pytanie 2/10

Co to jest inflacja?

 • to nagły spadek kursów giełdowych
 • to rodzaj pożyczki międzybankowej
 • to spadek wartości pieniądza

Pytanie 3/10

Kto może otrzymać dywidendę?

 • akcjonariusz lub udziałowiec
 • pożyczkodawca
 • posiadacz lokaty bankowej

Pytanie 4/10

Czym zajmuje się makroekonomia?

 • bada nie jednostkę, a całą gospodarkę
 • badaniem zachowań społecznych dot. finansów
 • badaniem ekonomii w odniesieniu psychologicznym

Pytanie 5/10

W którym roku w Polsce miała miejsce denominacja, zastępująca "starego złotego" przy kursie 1:10000?

 • w 1999r.
 • w 1995r.
 • w 1990r.

Pytanie 6/10

Podaż - co oznacza to pojęcie?

 • są to dobra, które dostawcy są w stanie dostarczyć konsumentom
 • jest to zapotrzebowanie konsumentów na dobra
 • jest to ilość dóbr dostarczonych na rynek w ubiegłym okresie rozliczeniowym

Pytanie 7/10

Największy kryzys gospodarczy w historii - tzw. Wielki Kryzys - przypada na lata:

 • 1960-1962
 • 1929-1933
 • 1990-1992

Pytanie 8/10

Czym zajmuje się makler?

 • udziela pożyczek
 • pośredniczy w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych
 • analizuje sytuację ekonomiczną w danym kraju

Pytanie 9/10

Jaka instytucja emituje pieniądz gotówkowy?

 • bank centralny
 • bank światowy
 • bank emisyjny

Pytanie 10/10

Papiery wartościowe emitowane przez rząd to:

 • obligacje skarbowe
 • obligacje komunalne
 • obligacje korporacyjne

Tagi: