Historia

QUIZ: Jak wiele wiesz o kampanii wrześniowej?

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu wojny obronnej 1939r, która rozpoczęła II wojnę światową!

 • 902 graczy

Pytanie 1/10

Jak nazywał się niemiecki okręt, który jako pierwszy ostrzelał polską placówkę na Westerplatte?

 • Bismarck
 • Scharnost
 • Schleswig-Holstein

Pytanie 2/10

W którym mieście 55 pracowników Poczty Polskiej zabarykadowało się w budynku poczty i przez cały dzień odpierało niemieckie ataki?

 • w Gdyni
 • w Gdańsku
 • w Kartuzach

Pytanie 3/10

Jak nazywał się przedwojenny prezydent Warszawy, który dowodził obroną podczas niemieckiego oblężenia stolicy?

 • Henryk Dąbrowski
 • Stefan Starzyński
 • Ignacy Mościcki

Pytanie 4/10

Podczas której z przygranicznych bitew Wołyńska Brygada Kawalerii przez cały dzień powstrzymała marsz niemieckich czołgów i zniszczyła kilkadziesiąt wrogich maszyn?

 • podczas bitwy pod Mokrą
 • podczas bitwy pod Wizną
 • podczas bitwy pod Bzurą

Pytanie 5/10

5 października 1939r. po przegranej bitwie pod Kockiem skapitulował ostatni zorganizowany oddział polskiej armii. Jak nazywała się ta formacja?

 • Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie"
 • Grupa Operacyjna "Tarnów"
 • Grupa Obrony Wybrzeża

Pytanie 6/10

Bitwa pod Bzurą była największą bitwą kampanii wrześniowej. Które dwie polskie armie brały w niej udział?

 • Armia "Poznań" oraz Armia "Prusy"
 • Armia "Pomorze" oraz Armia "Prusy"
 • Armia "Pomorze" oraz Armia "Poznań"

Pytanie 7/10

W ramach tajnej klauzuli Paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona wkroczyła na tereny II RP. Którego dnia września rozpoczęła się radziecka ofensywa?

 • 17 września
 • 15 września
 • 22 września

Pytanie 8/10

Która z bitew kampanii wrześniowej jest określana przez historyków mianem "polskich Termopili"?

 • bitwa pod Jordanowem
 • bitwa pod Wizną
 • bitwa pod Kockiem

Pytanie 9/10

Jak nazywał się Naczelny Dowódca Polskich Sił Zbrojnych podczas kampanii wrześniowej?

 • Edward Śmigły-Rydz
 • Roman Abraham
 • Stanisław Maczek

Pytanie 10/10

Do którego państwa uciekł polski rząd, gdy przegrana w wojnie obronnej stała się nieunikniona?

 • do Węgier
 • do Rumunii
 • do ZSRR

Tagi: