Historia

QUIZ: Jak dobrze znasz starożytną Grecję?

Starożytna Grecja to jeden z fundamentów naszej kultury. Jak dobrze znasz jej historię?

 • 213 graczy

Pytanie 1/10

Kto uważany jest za najważniejszego autora starożytnej Grecji w zakresie liryki?

 • Homer
 • Sofokles
 • Safona

Pytanie 2/10

Kiedy odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie?

 • w 776r. p.n.e.
 • w 567r. p.n.e.
 • w 273r. p.n.e.

Pytanie 3/10

Jak nazywają się miasta-państwa formowane w starożytnej Grecji?

 • Poles
 • Polis
 • Polos

Pytanie 4/10

Okres w historii starożytnej Grecji określany jako "wieki ciemne" nastąpił po:

 • okresie klasycznym
 • okresie archaicznym
 • okresie hellenistycznym

Pytanie 5/10

Kiedy powstał Teatr Dionizosa?

 • w VII w. p.n.e.
 • w VI w. p.n.e.
 • w V w. p.n.e.

Pytanie 6/10

Z jakiej okazji miasta-państwa ogłaszały między sobą tymczasowy rozejm?

 • z okazji nadchodzących igrzysk olimpijskich
 • na czas wyborów
 • z okazji obchodów Dionizji

Pytanie 7/10

Kto w ramach demokracji ateńskiej był uprawniony do głosowania?

 • Wszyscy
 • Wszyscy mieszkańcy z wyjątkiem niewolników
 • Pełnoprawni obywatele płci męskiej

Pytanie 8/10

Ile mogła ważyć zbroja starożytnego greckiego żołnierza?

 • do 33 kg
 • do 20 kg
 • do 12 kg

Pytanie 9/10

Jakiego materiału używali najczęściej starożytni Grecy do budowy domu?

 • gliny
 • drewna
 • cegły

Pytanie 10/10

Jak nazywała się podstawowa srebrna moneta w starożytnej Grecji?

 • Lepton
 • Drachma
 • Obol