Wiedza ogólna

QUIZ: Jak dobrze znasz przepisy ruchu drogowego?

Zdajesz wkrótce prawo jazdy? A może masz je od dawna? Sprawdź, jak dobrze znane Ci są obowiązujące w naszym kraju przepisy!

 • 738 graczy

Pytanie 1/10

Cytując "Prawo o ruchu drogowym": droga dwu- lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca to:

 • droga twarda
 • autostrada
 • droga ekspresowa

Pytanie 2/10

Kierującym w świetle prawa nie jest:

 • osoba, która jedzie wierzchem
 • osoba, która prowadzi kolumnę pieszych
 • osoba w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej

Pytanie 3/10

Wymijanie to inaczej:

 • przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku
 • przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody
 • przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku

Pytanie 4/10

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach gminnych sprawuje:

 • wójt / burmistrz / prezydent tejże gminy
 • starosta powiatu, na terenie którego leży droga gminna
 • wojewoda

Pytanie 5/10

Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż:

 • 50 m
 • 100 m
 • 150 m

Pytanie 6/10

Jaka jest dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na autostradzie w Polsce?

 • 130 km/h
 • 140 km/h
 • nie ma ograniczenia prędkości na autostradach w Polsce

Pytanie 7/10

Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego?

 • 30 km/h bez względu na to, czy jedzie z przyczepą, czy bez
 • 40 km/h bez przyczepy i 30 km/h z przyczepą
 • 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym

Pytanie 8/10

Liczba samochodów osobowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

 • 10
 • 15
 • 20

Pytanie 9/10

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego tworzone są przez:

 • sejmik województwa
 • ministra transportu
 • wojewodę

Pytanie 10/10

Wyłączając strefę zamieszkania, dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi:

 • tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat
 • tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 15 lat
 • tylko pod opieką osoby pełnoletniej

Quiz o przepisach ruchu drogowego

Przepisy ruchu drogowego obowiązują każdego, niezależnie, czy przemieszcza się samochodem, rowerem, hulajnogą czy pieszo. Każdy uczestnik ruchu powinien zachować ostrożność, aby nie spowodować zagrożenia dla siebie i innych osób.

Podstawowe zasady ruchu drogowego

W każdej sytuacji pierwszeństwo mają pojazdy uprzywilejowane na sygnale, policja, karetka, czy straż pożarna, niezależnie od znaków i sygnalizacji. Kolejno należy zwracać uwagę na polecenia i sygnały wydawane przez osoby kierujące ruchem. Później obowiązują nas sygnały świetlne, znaki drogowe i zasada prawej dłoni.

Nawet jeśli nie posiadamy uprawnień do kierowania pojazdem, powinniśmy znać znaki drogowe i swoim zachowaniem nie powodować sytuacji zagrażających sobie lub innym.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Pieszy idący po drodze bez chodnika powinien iść lewą stroną, czyli przodem do nadjeżdżających pojazdów. Powinno się unikać podróżowania w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pogodowych, a będąc pieszym w nocy warto zaopatrzyć się w odblask, przepisy nakazują noszenie ich po zmroku poza terenem zabudowanym.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze zależy również od nas, niezależnie, czy idziemy, czy kierujemy pojazdem.