Historia

QUIZ: Imperium Brytyjskie – ile o nim wiesz?

Imperium Brytyjskie było największym imperium w historii świata. Ile wiesz na ten temat? Sprawdź w naszym quizie!

 • 217 graczy

Pytanie 1/10

Kiedy Imperium Brytyjskie osiągnęło największą powierzchnię w historii?

 • przed I Wojną Światową
 • po I Wojnie Światowej
 • pod koniec XIX wieku

Pytanie 2/10

Dominium brytyjskie to jedna z form ustrojowych dawnego Imperium Brytyjskiego. Na czym polegała?

 • była to samorządna kolonia
 • było to suwerenne państwo, uznające jedynie króla/królową jako głowę państwa
 • była to forma pośrednia między samorządną kolonią a suwerennym państwem

Pytanie 3/10

Do najcenniejszych kolonii brytyjskich należały Indie Brytyjskie (późniejsze Cesarstwo Indyjskie). Które z dzisiejszych państw nie wchodziło w skład tej kolonii?

 • Pakistan
 • Bangladesz
 • Wietnam

Pytanie 4/10

Proces dekolonizacji Wielkiej Brytanii zakończył się wraz z:

 • przekazaniem Hongkongu Chinom
 • uzyskaniem niepodległości przez Tanganikę
 • uchwaleniem przez Kanadę własnej konstytucji

Pytanie 5/10

Cecil Rhodes był jednym z najważniejszych polityków Imperium Brytyjskiego - w uznaniu zasług, jego nazwiskiem nazwano dwie kolonie (Rodezja Północna i Południowa). Polityk ten był twórcą idei:

 • od Nowego Jorku do San Francisco
 • od Kapsztadu do Kairu
 • od Jerozolimy do New Delhi

Pytanie 6/10

I wojna chińsko-brytyjska (1839-1842), której powodem była m.in. blokada faktorii angielskich przez Chińczyków i ograniczenia w handlu, przeszła do historii pod nazwą:

 • I wojna opiumowa
 • I wojna herbaciana
 • I wojna porcelanowa

Pytanie 7/10

Za "stulecie Wielkiej Brytanii", okres największych sukcesów Imperium Brytyjskiego, gdy Wielka Brytania była jedynym supermocarstwem na świecie, uznaje się lata:

 • 1760-1859
 • 1795-1894
 • 1815-1914

Pytanie 8/10

Jednym z największych ciosów dla Imperium Brytyjskiego była utrata trzynastu kolonii w Ameryce, które zawiązały Stany Zjednoczone Ameryki. Traktat, w którym Wielka Brytania uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych podpisano w 1783r:

 • w Londynie (pokój londyński)
 • w Wersalu (pokój wersalski)
 • w Bostonie (pokój bostoński)

Pytanie 9/10

Jak nazywa się powstała w 1670r. i działająca do dziś korporacja handlowa, utworzona przez brytyjskiego króla Karola II?

 • Kompania Zatoki Hudsona
 • Królewska Kompania Afrykańska
 • Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska

Pytanie 10/10

W 1664r. Anglia przejęła holenderską kolonię Nowa Holandia, zmieniając jej nazwę na:

 • Nowa Fundlandia
 • Nowy Jork
 • Nowa Południowa Walia