Biznes

QUIZ: Ile wiesz o walucie Euro?

Euro to waluta używana w większości państw Unii Europejskiej. Ile o niej wiesz? Sprawdź w naszym quizie!

 • 162 graczy

Pytanie 1/10

Które z poniższych państw Unii Europejskiej nie należy do strefy euro?

 • Portugalia
 • Dania
 • Finlandia

Pytanie 2/10

W którym roku wprowadzono euro w formie gotówkowej?

 • w 2002r.
 • w 2004r.
 • w 2006r.

Pytanie 3/10

Jak nazywa się bank odpowiedzialny za emisję euro i utrzymanie stabilności cen w tej walucie?

 • Europejski Bank Centralny
 • Europejski Bank Wspólnej Waluty
 • Europejski Bank Walutowy

Pytanie 4/10

Które z państw nienależących do Unii Europejskiej jednostronnie przyjęło walutę euro?

 • Albania
 • Macedonia
 • Czarnogóra

Pytanie 5/10

Jaki kolor dominuje na banknocie o nominale 100 €?

 • pomarańczowy
 • zielony
 • żółty

Pytanie 6/10

Banknot euro o najwyższym nominale to:

 • 200 €
 • 500 €
 • 1000 €

Pytanie 7/10

Aby wejść do strefy euro, dane państwo musi spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest:

 • utrzymanie deficytu budżetowego na poziomie nie wyższym niż 3% PKB
 • utrzymanie stabilnego kursu wymiany waluty w ciągu ostatnich 5 lat
 • utrzymanie długu publicznego nieprzekraczającego 120% PKB

Pytanie 8/10

W roku 2023 dwa kraje Unii Europejskiej planują rezygnację z własnej waluty na rzecz euro. Które?

 • Szwecja i Węgry
 • Bułgaria i Chorwacja
 • Rumunia i Czechy

Pytanie 9/10

Banknotem euro o najmniejszym nominale jest:

 • 1 €
 • 2 €
 • 5 €

Pytanie 10/10

Które państwo przystąpiło w 2015r. do strefy euro?

 • Litwa
 • Łotwa
 • Estonia