Historia

QUIZ: Ile wiesz o Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Historia naszego narodu jest niezwykle bogata, pełna spektakularnych sukcesów i bolesnych porażek. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 • 535 graczy

Pytanie 1/10

Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powstało 1569r. na mocy:

 • unii brzeskiej
 • unii lubelskiej
 • unii w Krewie

Pytanie 2/10

Za panowania którego króla Polski powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów?

 • Zygmunta II Augusta
 • Zygmunta I Starego
 • Stefana Batorego

Pytanie 3/10

W 1637 roku Rzeczpospolita osiągnęła największą powierzchnię w historii, mianowicie:

 • ok. 260 tys. km²
 • ok. 510 tys. km²
 • ok. 990 tys. km²

Pytanie 4/10

Szlachta stanowiła najbardziej uprzywilejowaną grupę społeczną. Jaki procent społeczeństwa należał do stanu szlacheckiego?

 • ok. 4-6%
 • ok. 8-10%
 • ok. 12-14%

Pytanie 5/10

Czym było "podymne"?

 • podatkiem pobieranym od każdego domu mieszkalnego
 • zapomogą wypłacaną pogorzelcom
 • wiadrem, którego używano do gaszenia ogniska

Pytanie 6/10

Jak w Rzeczypospolitej Obojga Narodów określano ubogą szlachtę, pozbawioną ziemi?

 • biedota
 • gołota
 • hołota

Pytanie 7/10

Konstytucja 3 maja - pierwszy w Europie i druga na świecie nowoczesna, spisana konstytucja - została uchwalona:

 • w 1772r.
 • w 1782r.
 • w 1791r.

Pytanie 8/10

Potop szwedzki to jeden z najbardziej tragicznych w skutkach najazdów obcych mocarstw na ziemie polskie. W wyniku potopu szwedzkiego zginęło nawet do 40% całej populacji Rzeczypospolitej, zniszczenia materialne sięgnęły ok. 50% całego majątku. Równolegle do potopu szwedzkiego Rzeczpospolita prowadziła drugą wojnę, znaną jako:

 • wojna trzynastoletnia
 • potop rosyjski
 • powstanie Chmielnickiego

Pytanie 9/10

Złoty wiek Polski - okres, w którym Rzeczypospolita Obojga Narodów stanowiła potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną Europy, była jednym z największych państw tego kontynentu - to wiek:

 • XV
 • XVI
 • XVII

Pytanie 10/10

Czym były "Artykuły henrykowskie"?

 • zbiorem przepisów prawnych, których przestrzegać musiał każdy król Rzeczypospolitej wybrany w drodze wolnej elekcji
 • manifestem światopoglądowym Henryka Walezego
 • listą produktów, które dwór polski musiał zapewnić, przygotowując się na wizytę Henryka II Walezjusza