Wiedza ogólna

QUIZ: Ile wiesz o Kosmosie?

Wiemy, że jest wspaniały, nieogarniony i niezmierzony. Fascynuje nas od zarania ludzkości. Sprawdź swoją wiedzę na temat Kosmosu.

 • 230 graczy

Pytanie 1/10

Odległość Ziemi od Słońca to 1 jednostka astronomiczna. Jej długość to ok.:

 • 15 mln km
 • 150 mln km
 • 950 mln km

Pytanie 2/10

A ile razy (w przybliżeniu) Słońce jest większe od Ziemi?

 • stukrotnie
 • pięćsetkrotnie
 • tysiąckrotnie

Pytanie 3/10

Polaris, czyli popularna Gwiazda Polarna, nie jest elementem konstelacji:

 • Wielkiej Niedźwiedzicy
 • Małej Niedźwiedzicy
 • Małego Wozu

Pytanie 4/10

Droga Mleczna, w której znajduje się Układ Słoneczny, jest galaktyką:

 • eliptyczną
 • soczewkowatą
 • spiralną

Pytanie 5/10

Skład pierwiastkowy gwiazd to głównie mieszanina:

 • wodoru i neonu
 • wodoru i helu
 • siarki i żelaza

Pytanie 6/10

Proces przekształcania się Słońca w czerwonego olbrzyma, który zniszczy życie na Ziemi rozpocznie się za ok.:

 • 500 mln lat
 • 5 mld lat
 • 50 mld lat

Pytanie 7/10

Według najnowszych szacunków, jak dużo gwiazd może zawierać Droga Mleczna?

 • 400 tysięcy
 • 400 milionów
 • 400 miliardów

Pytanie 8/10

Najbliższa Ziemi planeta znajdująca się poza Układem Słonecznym to:

 • Syriusz
 • Gwiazda Barnarda
 • Alfa Centauri

Pytanie 9/10

Czarne dziury we Wszechświecie powstają w wyniku:

 • przelotu komet
 • zapadania grawitacyjnego gwiazd
 • wybuchów gwiazd

Pytanie 10/10

Mniejsze od planetoid okruchy skalne poruszające się po orbitach wokół Słońca to:

 • meteory
 • meteoroidy
 • meteoryty

Quiz o kosmosie

Przestrzeń kosmiczna fascynuje ludzi od tysiącleci. Astronomię uważa się za jedną z najstarszych nauk – przypuszcza się, że malowidła jaskiniowe powstałe w paleolicie mogły dotyczyć cyklu faz Księżyca.

Rozwój technologii przyczynia się do coraz lepszego poznawania przestrzeni kosmicznej przez człowieka. Teleskopy, satelity czy łaziki eksplorują coraz to dalsze ciała niebieskie, dostarczając każdego dnia nowych odkryć i fascynujących informacji.

Granica pomiędzy Ziemią a kosmosem

Nie istnieje ścisła granica pomiędzy naszą planetą a przestrzenią kosmiczną. Przyjmuje się umownie, że na wysokości 100 km nad powierzchnią morza zaczyna się kosmos, co określa się jako linię Kármána.

Czy w kosmosie obowiązuje prawo?

Zgodnie z traktatem o przestrzeni kosmicznej, nie może zostać ona zawłaszczona przez żadne państwo, łącznie ze znajdującymi się w niej ciałami niebieskimi. Przestrzeń kosmiczna jest na równych zasadach dostępna do celów badawczych dla wszystkich krajów na Ziemi.

Na statkach i stacjach kosmicznych funkcjonuje natomiast prawo kraju, w którym zostały one zarejestrowane.

Tagi: