Biznes

QUIZ: Ile wiesz o giełdach papierów wartościowych?

Na współczesnych giełdach każdego dnia obraca się potężnymi pieniędzmi. Wiesz dość dużo na ich temat by rozwiązać nasz quiz? Sprawdź!

 • 78 graczy

Pytanie 1/10

Od jakiego słowa pochodzi polska nazwa "giełda"?

 • od niemieckiego "gilde"
 • od litewskiego "ałda"
 • od rosyjskiego "gałdiet"

Pytanie 2/10

Co oznacza hossa?

 • wzrost cen na giełdzie papierów wartościowych
 • spadek cen na giełdzie papierów wartościowych
 • marżę nakładaną przez maklera

Pytanie 3/10

Jakie spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzą do indeksu WIG20?

 • 20 najnowszych, które niedawno zadebiutowały na giełdzie
 • 20 najstarszych, notowanych na giełdzie najdłużej
 • 20 największych pod względem kapitalizacji rynkowej i wartości obrotu

Pytanie 4/10

Kto nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej GPW w Warszawie?

 • Rada Giełdy
 • Zarząd Giełdy
 • Związek Maklerów

Pytanie 5/10

W którym kraju znajduje się najwięcej - bo aż 22 - giełd papierów wartościowych?

 • w USA
 • w Indiach
 • w Japonii

Pytanie 6/10

Kiedy powstała pierwsza giełda w Polsce - Giełda Kupiecka?

 • w 1724r.
 • w 1817r.
 • w 1921r.

Pytanie 7/10

Jak dzielimy transakcje giełdowe?

 • na rzeczywiste i nierzeczywiste
 • na permanentne i temporalne
 • na niskiego szczebla i wysokiego szczebla

Pytanie 8/10

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znajduje się przy:

 • ul. Cesarskiej
 • ul. Królewskiej
 • ul. Książęcej

Pytanie 9/10

Największą giełdą papierów wartościowych na świecie jest:

 • New York Stock Exchange (NYSE)
 • London Stock Exchange
 • Shanghai Stock Exchange

Pytanie 10/10

W którym mieście ma swoją siedzibę niemiecka giełda - Deutsche Börse?

 • w Berlinie
 • we Frankfurcie nad Menem
 • w Monachium

Quiz o giełdach papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych to regulowany rynek, będący miejscem dokonywania transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu akcji, obligacji, kontraktów terminowych i innych instrumentów finansowych.

W Polsce od 1991 roku funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeszło 200 lat temu powstała w Warszawie Giełda Kupiecka, na której 9 lat później pojawiły się pierwsze papiery wartościowe Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Największe giełdy papierów wartościowych na świecie

Za największą na świecie giełdę uznaje się nowojorską NYSE (ang. New York Stock Exchange), na której przeciętny dzienny obrót przekracza wartość 200 mld złotych. Co ciekawe, giełda ta powstała w tym samym roku co warszawska Giełda Kupiecka – w 1817 roku.

Za największą w Europie giełdę uchodzi londyńska LSE (ang. London Stock Exchange), gdzie już w 1695 roku na nieregulowanym wtedy jeszcze rynku funkcjonowały akcje ok 140 spółek. Za rok pierwszego załamania na giełdzie (tzw. krachu) uznaje się rok 1720.