Historia

QUIZ: Ile wiesz o Bitwie pod Grunwaldem?

Sprawdź, ile wiesz o jednej z największych bitew średniowiecznej Europy!

"Grunwald", obraz Wojciecha Kossaka z 1931r.
"Grunwald", obraz Wojciecha Kossaka z 1931r.
 • 480 graczy

Pytanie 1/10

W Bitwie pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie walczyły przeciwko:

 • państwu krzyżackiemu
 • Prusom
 • Szwecji

Pytanie 2/10

Bitwa ta w języku niemieckim zwana jest:

 • również Bitwą pod Grunwaldem
 • Bitwą pod Tannenbergiem
 • Bitwą o Nową Marchię

Pytanie 3/10

Wojska polskie Władysława Jagiełły, aby połączyć się z wojskami litewskimi musiały przeprawić się przez Wisłę. W tym celu zbudowano most łyżwowy, w miejscowości:

 • Czerwińsk nad Wisłą
 • Dobrzyń nad Wisłą
 • Włocławek

Pytanie 4/10

Według "Kroniki konfliktu", Bitwa pod Grunwaldem rozpoczęła się:

 • ok. 9 rano
 • w południe
 • w godzinę po świcie

Pytanie 5/10

Słynne miecze grunwaldzkie - dwa nagie miecze przekazane Władysławowi II Jagielle i księciu Witoldowi:

 • były bogato zdobione, ze złotymi rękojeściami z kamieniami szlachetnymi
 • były wykonane ze srebra
 • były zwykłymi, prostymi mieczami bojowymi

Pytanie 6/10

Jeden z dowódców przeciwnika, Ulrich von Jungingen:

 • zginął w trakcie bitwy
 • uciekł z pola walki
 • przeżył bitwę i trafił do niewoli

Pytanie 7/10

Pole Bitwy pod Grunwaldem znajduje się obecnie na obszarze województwa:

 • warmińsko-mazurskiego
 • zachodnio-pomorskiego
 • wielkopolskiego

Pytanie 8/10

Oprócz chorągwi głównych, dworskich i regionalnych, po stronie polskiej walczyło też wiele chorągwi prywatnych. Było ich:

 • najwięcej ze wszystkich polskich chorągwi
 • tyle samo co pozostałych polskich chorągwi
 • mniej niż pozostałych polskich chorągwi

Pytanie 9/10

Jaka była łączna liczebność wojsk obu stron bitwy?

 • ok. 40 tys.
 • ok. 80 tys.
 • ok. 120 tys.
 • liczebność wojsk nie jest znana i do dziś jest przedmiotem sporów

Pytanie 10/10

Jednym z dowódców walczących po stronie polsko-litewskiej był Dżalal ad-Din. Kim była ta postać?

 • był chanem Złotej Ordy
 • był atamanem kozaków
 • był sułtanem tureckim