Historia

QUIZ: Ile wiesz na temat dawnych Słowian?

Słowianie to ludy indoeuropejskie posługujące się językiem słowiańskim i nasi przodkowie. Sprawdź w tym quizie, ile wiesz na ich temat!

 • 430 graczy

Pytanie 1/10

Jaką tajemniczą postać wprowadzili Słowianie do kultury europejskiej?

 • czarownicę
 • zombie
 • wampira

Pytanie 2/10

Najstarszym, literackim językiem słowiańskim jest:

 • przeszło-słowiański
 • staro-słowiański
 • staro-cerkiewno-słowiański

Pytanie 3/10

Czym były postrzyżyny?

 • rytualnym obcięciem włosów
 • wyruszeniem w daleką wyprawę
 • odpowiednikiem ślubu

Pytanie 4/10

Kim według Słowian były Mamuny?

 • małymi, leśnymi chochlikami
 • smokami zamieszkującymi góry
 • demonami żyjącymi w jeziorach

Pytanie 5/10

Kim był Weles, zwany też Trzygłowem?

 • bogiem ognia i słońca
 • bogiem magii i zaświatów
 • bogiem nieba i piorunów

Pytanie 6/10

Co miał zapewnić zwyczaj stawiania snopa?

 • urodzaj w przyszłym roku
 • zdrowie dla mieszkańców
 • ochronę przed złymi duchami

Pytanie 7/10

Do czego według Słowian nadawało się drewno z drzewa, w które uderzył piorun?

 • do palenia nim w piecu
 • do wybudowania z niego chaty
 • do tworzenia instrumentów

Pytanie 8/10

Jaki niegdyś nazywano kwiat paproci?

 • perunowy kwiat
 • kwiat Kupały
 • kwiat bogactwa

Pytanie 9/10

Jaki amulet nosili na szyi Słowianie?

 • kamienie
 • wilcze kły
 • malutkie toporki

Pytanie 10/10

Który z wyrazów jest taki sam dla całej słowiańskiej grupy etnicznej?

 • targ
 • róg
 • obiad