Geografia

QUIZ: Ile pamiętasz z podstaw geografii?

Przekonaj się, jaka jest Twoja wiedza o świecie. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy zdasz jeszcze maturę z geografii!

 • 813 graczy

Pytanie 1/10

Na podstawie czego określamy szerokość geograficzną?

 • południków
 • równoleżników
 • równika

Pytanie 2/10

Czarnoziemy - co to takiego?

 • bardzo żyzne gleby
 • ziemie o słabej przepuszczalności wody
 • miejsca, gdzie wydobywany jest węgiel

Pytanie 3/10

Ile stref czasowych jest w Rosji?

 • 4
 • 9
 • 11

Pytanie 4/10

Która rzeka przepływa przez największą liczbę państw?

 • Sekwana
 • Ren
 • Dunaj

Pytanie 5/10

Które z tych wód znajdują się najgłębiej?

 • głębinowe
 • gruntowe
 • artezyjskie

Pytanie 6/10

Ruch obiegowy Ziemi to...

 • ruch Ziemi wokół Słońca
 • obrót Ziemi wokół własnej osi
 • ruch Księżyca wokół Ziemi

Pytanie 7/10

Epejrogeneza to inaczej:

 • ruchy górotwórcze
 • proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych
 • ruchy lądotwórcze

Pytanie 8/10

Niszczenie powierzchniowych warstw skorupy ziemskiej to:

 • wietrzenie
 • erozja
 • akumulacja

Pytanie 9/10

Najwyższy po Rysach szczyt w Polsce to:

 • Tarnica
 • Świnica
 • Mięguszowiecki Szczyt

Pytanie 10/10

Ile państw graniczy z Polską?

 • 6
 • 7
 • 8