Wiedza ogólna

QUIZ: Ile pamiętasz z matematyki ze szkoły średniej?

Czy potrafisz rozwiązać te zadania na poziomie szkoły średniej? Ile pamiętasz z geometrii, prawdopodobieństwa, działań na liczbach? Sprawdź!

 • 275 graczy

Pytanie 1/10

Ania ma do wyboru dwie restauracje, trzy kina i cztery lodowiska. Na ile sposobów Ania może spędzić dzień, jeżeli musi odwiedzić jedno z tych miejsc w kolejności: restauracja, kino, lodowisko.

 • Ania może spędzić dzień na 24 sposoby.
 • Ania może spędzić dzień na 12 sposoby.
 • Ania może spędzić dzień na 6 sposoby.

Pytanie 2/10

Trójkąt prostokątny wpisany w okrąg ma przeciwprostokątną równą:

 • dwóm długościom promienia.
 • połowie długości promienia.
 • dwóm długościom okręgu.

Pytanie 3/10

Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia dwa razy szóstki w podwójnym rzucie zwykłą kostką do gry?

 • P=1/36
 • P=2/36
 • P=4/36

Pytanie 4/10

Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli:

 • suma cyfr składających się na liczbę jest podzielna przez 3
 • suma trzech ostatnich cyfr składających się na liczbę jest podzielna przez 3
 • liczba kończy się cyfrą podzielną przez 3

Pytanie 5/10

Liczby 11, 12, 13, 14 podniesione w tej kolejności do kwadratu dają wyniki równe:

 • 111, 144, 166, 196
 • 121, 144, 169, 196
 • 111, 144, 166, 199
 • 121, 144, 166, 196

Pytanie 6/10

Każdy kwadrat jest jednocześnie

 • trapezem
 • równoległobokiem
 • prostokątem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytanie 7/10

Kula jest:

 • bryłą obrotową
 • prostopadłościanem
 • bryłą ściętą
 • wielościanem foremnym

Pytanie 8/10

Wykresem funkcji kwadratowej jest:

 • prosta
 • hiperbola
 • parabola
 • asymptota

Pytanie 9/10

Różnica dla ciągu arytmetycznego: -3, 0, 3, 6, 9, ... wynosi

 • r=3
 • r=-3
 • r=-1/3
 • r=1/3

Pytanie 10/10

Równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań to równanie

 • sprzeczne
 • oznaczone
 • nieoznaczone