Wiedza ogólna

QUIZ: Ile pamiętasz z matematyki ze szkoły średniej?

Czy potrafisz rozwiązać te zadania na poziomie szkoły średniej? Ile pamiętasz z geometrii, prawdopodobieństwa, działań na liczbach? Sprawdź!

 • 291 graczy

Pytanie 1/10

Ania ma do wyboru dwie restauracje, trzy kina i cztery lodowiska. Na ile sposobów Ania może spędzić dzień, jeżeli musi odwiedzić jedno z tych miejsc w kolejności: restauracja, kino, lodowisko.

 • Ania może spędzić dzień na 24 sposoby.
 • Ania może spędzić dzień na 12 sposoby.
 • Ania może spędzić dzień na 6 sposoby.

Pytanie 2/10

Trójkąt prostokątny wpisany w okrąg ma przeciwprostokątną równą:

 • dwóm długościom promienia.
 • połowie długości promienia.
 • dwóm długościom okręgu.

Pytanie 3/10

Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia dwa razy szóstki w podwójnym rzucie zwykłą kostką do gry?

 • P=1/36
 • P=2/36
 • P=4/36

Pytanie 4/10

Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli:

 • suma cyfr składających się na liczbę jest podzielna przez 3
 • suma trzech ostatnich cyfr składających się na liczbę jest podzielna przez 3
 • liczba kończy się cyfrą podzielną przez 3

Pytanie 5/10

Liczby 11, 12, 13, 14 podniesione w tej kolejności do kwadratu dają wyniki równe:

 • 111, 144, 166, 196
 • 121, 144, 169, 196
 • 111, 144, 166, 199
 • 121, 144, 166, 196

Pytanie 6/10

Każdy kwadrat jest jednocześnie

 • trapezem
 • równoległobokiem
 • prostokątem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytanie 7/10

Kula jest:

 • bryłą obrotową
 • prostopadłościanem
 • bryłą ściętą
 • wielościanem foremnym

Pytanie 8/10

Wykresem funkcji kwadratowej jest:

 • prosta
 • hiperbola
 • parabola
 • asymptota

Pytanie 9/10

Różnica dla ciągu arytmetycznego: -3, 0, 3, 6, 9, ... wynosi

 • r=3
 • r=-3
 • r=-1/3
 • r=1/3

Pytanie 10/10

Równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań to równanie

 • sprzeczne
 • oznaczone
 • nieoznaczone

Quiz z matematyki na poziomie szkoły średniej

Matematyka to przedmiot, który wielu uczniom sprawia ogromne problemy. Pierwsze przeszkody czekają na osoby o humanistycznym umyśle już w szkole podstawowej. Niektóre maluchy mają dość duży problem na przykład z ułamkami i działaniami, które się na nich wykonuje. Jednak prawdziwe wyzwanie pojawia się na wyższych etapach edukacji.

Matematyka na maturze

Od pewnego czasu matematyka znów jest przedmiotem obowiązkowym na maturze. Maturzyści piszą egzamin dojrzałości nie tylko z języka polskiego, języka obcego czy przedmiotu wybranego, lecz muszą także osiągnąć wymaganą liczbę punktów z matematyki. Zakres tematyczny jest dosyć szeroki, choć matura na poziomie podstawowym, przynajmniej w teorii, nie powinna sprawić nikomu większych problemów.

Jaki program obejmuje matematyka w szkole średniej?

Każdy uczeń szkoły średniej powinien opanować pewne zagadnienia przynajmniej w stopniu podstawowym. Można w tym miejscu wskazać m.in. liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności czy funkcje. Jeżeli uczeń nie jest w stanie opanować konkretnego materiału samodzielnie, warto skorzystać z dodatkowych korepetycji.