Wiedza ogólna

QUIZ: Ile pamiętasz z lekcji WOS-u?

Ci, którzy uważali na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie nie powinni mieć żadnego problemu z tym quizem. Jak Ty sobie poradzisz? Sprawdź!

 • 800 graczy

Pytanie 1/10

Kto powołuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji?

 • Trybunał Konstytucyjny
 • Sejm
 • Sejm, Senat i Prezydent

Pytanie 2/10

Jak długo trwa kadencja Senatu?

 • 2 lata
 • 4 lata
 • 5 lat

Pytanie 3/10

Która z poniższych czynności nie jest częścią procesu legislacji ustawy?

 • ogłoszenie wejścia ustawy w mediach
 • opinia Senatu
 • publikacja w Dzienniku Ustaw

Pytanie 4/10

Jaki system sprawowania władzy obowiązuje w Polsce?

 • system prezydencki
 • system parlamentarno-gabinetowy
 • system mieszany

Pytanie 5/10

Z ilu senatorów składa się Senat?

 • 100
 • 120
 • 150

Pytanie 6/10

Porządek obrad w Sejmie zapewnia:

 • Konwent Seniorów
 • Prezydium Sejmu
 • Marszałek Sejmu

Pytanie 7/10

Ustawa określająca zasady prawa wyborczego to:

 • ustawa zasadnicza
 • referendum
 • ordynacja wyborcza

Pytanie 8/10

Co lub kto zwyczajowo nazywane jest czwartą władzą?

 • środki masowego przekazu
 • pierwsza dama
 • byli prezydenci

Pytanie 9/10

W którym roku uchwalono Konwencję Praw Dziecka?

 • w 1982 r.
 • w 1989 r.
 • w 1991 r.

Pytanie 10/10

Bierne prawo wyborcze to:

 • możliwość bycia wybieranym
 • możliwość wybierania
 • rezygnacja z możliwości wybierania

Tagi: