Wiedza ogólna

QUIZ: Ile pamiętasz z lekcji języka polskiego?

Język polski należy do najtrudniejszych języków na świecie. Sprawdź w tym quizie, ile pamiętasz z lekcji polskiego w szkole!

 • 1 631 graczy

Pytanie 1/10

"Kasia myje psa" - czasownik w tym zdaniu występuje w stronie:

 • czynnej
 • zwrotnej
 • biernej

Pytanie 2/10

Dźwięki charakteryzujące się regularną liczbą drgań to:

 • fony
 • szmery
 • tony

Pytanie 3/10

Która z poniższych części mowy jest nieodmienna?

 • przysłówek
 • rzeczownik
 • przymiotnik

Pytanie 4/10

Najmniejszym elementem języka mówionego jest:

 • sylaba
 • głoska
 • fonem

Pytanie 5/10

Która z nauk o języku zajmuje się jego dźwiękową stroną?

 • leksykologia
 • składnia
 • fonetyka

Pytanie 6/10

Morfologię języka możemy podzielić na trzy działy: morfonologię, fleksję oraz...

 • słowotwórstwo
 • fonologię
 • gramatykę

Pytanie 7/10

Na jakie dwa rodzaje dzielimy imiesłowy?

 • rzeczownikowe i czasownikowe
 • przymiotnikowe i przysłówkowe
 • przymiotnikowe i okolicznikowe

Pytanie 8/10

Jak funkcję w zdaniu zazwyczaj ma dopełnienie?

 • łączy ze sobą dwa wyrazy
 • jest określeniem czasownika
 • określa liczebność

Pytanie 9/10

Wypowiedzenie, w którym nie da się określić osobowej formy czasownika to:

 • równoważnik zdania
 • zdanie
 • okolicznik przyzwolenia

Pytanie 10/10

Synonimy to:

 • wyrazy bliskoznaczne
 • wyrazy przeciwstawne
 • wyrazy o takim samym brzmieniu