Historia

QUIZ: II Rzeczpospolita – ile o niej wiesz?

Sprawdź, ile wiesz o II Rzeczypospolitej!

 • 512 graczy

Pytanie 1/10

W jakich latach istniała II Rzeczpospolita?

 • 1918–1939
 • 1918–1940
 • 1918–1945

Pytanie 2/10

Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Józefa Piłsudskiego - 22 listopada 1918, po 11 dniach od objęcia przez niego władzy - było:

 • przyznanie kobietom w Polsce praw wyborczych
 • podpisanie Traktatu Wersalskiego z Niemcami
 • rozwiązanie Rady Regencyjnej

Pytanie 3/10

16 grudnia 1922r miał miejsce zamach na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po pięciu dniach urzędowania, w wyniku tego zamachu zginął:

 • Ignacy Mościcki
 • Gabriel Narutowicz
 • Stanisław Wojciechowski

Pytanie 4/10

Reforma walutowa wprowadzona w 1924r przez Władysława Grabskiego obejmowała m.in:

 • likwidację waluty "Marka polska" i zastąpienie jej Złotym
 • zwiększenie dotowania przedsiębiorstw państwowych
 • zwiększenie ceł importowych

Pytanie 5/10

Jednym z największych przedsięwzięć II RP była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Które miasto nie znajdowało się na obszarze COP-u?

 • Radom
 • Lublin
 • Katowice

Pytanie 6/10

17 września 1939r po agresji ZSRR na Polskę, tego samego dnia wieczorem miała miejsce:

 • ewakuacja rządu II RP do Rumunii
 • kapitulacja Lwowa
 • powołanie Władysława Sikorskiego na urząd premiera

Pytanie 7/10

Które województwo nie istniało w czasach II Rzeczypospolitej?

 • stanisławowskie
 • nowogródzkie
 • opolskie

Pytanie 8/10

Ile procent polskich wsi było zelektryfikowanych w 1939r, tuż przed wybuchem II Wojny Światowej?

 • 3%
 • 8%
 • 17%

Pytanie 9/10

Istnienie w okresie międzywojennym Wolnego Miasta Gdańsk było:

 • satysfakcjonujące tylko dla Niemców
 • satysfakcjonujące tylko dla Polaków
 • niesatysfakcjonujące ani dla Polaków, ani dla Niemców

Pytanie 10/10

Które miasto nie znajdowało się na obszarze województwa tarnopolskiego?

 • Zbaraż
 • Brześć nad Bugiem
 • Brzeżany