Biznes

QUIZ: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – ile wiesz na jej temat?

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych!

 • 71 graczy

Pytanie 1/10

Jaka jest największa i najdroższa polska spółka zajmująca się produkcją gier komputerowych?

 • Bloober Team
 • CD Projekt
 • Jujubee

Pytanie 2/10

Wydobyciem i przetwórstwem głównie jakiego surowca zajmuje się państwowy kolos branży górniczej KGHM?

 • miedzi
 • niklu
 • złota

Pytanie 3/10

Jak nazywa się rynek na GPW notujący startupy i nowe przedsiębiorstwa?

 • Startup Rapid
 • WIG
 • New Connect

Pytanie 4/10

Który z wymienionych banków jest notowany na GPW?

 • Alior Bank
 • Credit Agricole
 • mBank

Pytanie 5/10

Który indeks giełdowy kataloguje wszystkie spółki dostępne na głównym rynku?

 • WIG 20
 • WIG
 • sWIG 80

Pytanie 6/10

Poza akcjami przedsiębiorstw na GPW można sprzedać lub kupić obligacje państwowe i korporacyjne. Jak nazywa się giełdowy rynek handlu obligacjami?

 • New Connect
 • Catalyst
 • WIG

Pytanie 7/10

Który z gigantów branży paliwowej nie jest notowany na polskiej giełdzie?

 • Shell
 • Lotos
 • Orlen

Pytanie 8/10

Jakim słowem określa się przekazanie akcjonariuszom części zysków z działalności spółki?

 • dywidenda
 • derywat
 • decymacja

Pytanie 9/10

Ile spółek notowanych jest obecnie na rynku głównym GPW?

 • ok. 200
 • ok. 400
 • ok. 600

Pytanie 10/10

Spółki z jakiego państwa nie licząc Polski są najczęściej notowane na GPW?

 • z Ukrainy
 • z Bułgarii
 • z Mołdawii