Wiedza ogólna

QUIZ: Geometria przestrzenna – ile pamiętasz ze szkoły?

Sprawdź, jak dużo pamiętasz na temat geometrii przestrzennej!

 • 124 graczy

Pytanie 1/10

Czym jest bryła obrotowa?

 • to bryła geometryczna ograniczona powierzchnią powstałą w wyniku obrotu figury płaskiej dookoła osi obrotu
 • to wielościan, który ma jedną podstawę, a wszystkie ściany boczne zbiegają się w jednym punkcie
 • to wielościan, którego wszystkie wierzchołki są położone na dwóch równoległych płaszczyznach

Pytanie 2/10

Jak obliczyć pole prostopadłościanu?

 • sumując pola wszystkich prostokątów wchodzących w jego skład
 • mnożąc każdą z jego trzech krawędzi
 • mnożąc pola wszystkich prostokątów wchodzących w jego skład przez dwa

Pytanie 3/10

Czego nie ma walec?

 • podstawy
 • promienia
 • wierzchołka

Pytanie 4/10

Co charakteryzuje czworościan foremny?

 • składa się tylko z kwadratów
 • składa się tylko z trójkątów równobocznych
 • ma w podstawie kwadrat

Pytanie 5/10

Jaki jest wzór na objętość sześcianu?

 • długość krawędzi do kwadratu
 • długość krawędzi do potęgi trzeciej
 • długość krawędzi do kwadratu pomnożona przez sześć

Pytanie 6/10

Co jest przekrojem osiowym stożka?

 • koło
 • trójkąt prostokątny
 • trójkąt równoramienny

Pytanie 7/10

Z czego składa się sześcian?

 • z trójkątów
 • z kwadratów
 • z deltoidów

Pytanie 8/10

Jak inaczej nazywa się geometrię przestrzenną?

 • stereometria
 • sterometria
 • starometria

Pytanie 9/10

Czym jest tworząca stożka?

 • punktem łączącym dowolny punkt na okręgu podstawy stożka z jego wierzchołkiem
 • odcinkiem łączącym dowolny punkt na okręgu podstawy stożka z jego wierzchołkiem
 • wysokością stożka

Pytanie 10/10

Jaki jest wzór na objętość ostrosłupa?

 • jedna trzecia pola podstawy pomnożona przez wysokość
 • pole podstawy pomnożone przez wysokość
 • wysokość razy suma pól ścian bocznych pomnożona przez sześć