Wiedza ogólna

QUIZ: Geometria przestrzenna – ile pamiętasz ze szkoły?

Jak dużo pamiętasz na temat geometrii przestrzeni trójwymiarowej? Sprawdź swoją wiedzę o kulach, graniastosłupach i innych bryłach przestrzennych!

 • 168 graczy

Pytanie 1/10

Czym jest bryła obrotowa?

 • to bryła geometryczna ograniczona powierzchnią powstałą w wyniku obrotu figury płaskiej dookoła osi obrotu
 • to wielościan, który ma jedną podstawę, a wszystkie ściany boczne zbiegają się w jednym punkcie
 • to wielościan, którego wszystkie wierzchołki są położone na dwóch równoległych płaszczyznach

Pytanie 2/10

Jak obliczyć pole prostopadłościanu?

 • sumując pola wszystkich prostokątów wchodzących w jego skład
 • mnożąc każdą z jego trzech krawędzi
 • mnożąc pola wszystkich prostokątów wchodzących w jego skład przez dwa

Pytanie 3/10

Czego nie ma walec?

 • podstawy
 • promienia
 • wierzchołka

Pytanie 4/10

Co charakteryzuje czworościan foremny?

 • składa się tylko z kwadratów
 • składa się tylko z trójkątów równobocznych
 • ma w podstawie kwadrat

Pytanie 5/10

Jaki jest wzór na objętość sześcianu?

 • długość krawędzi do kwadratu
 • długość krawędzi do potęgi trzeciej
 • długość krawędzi do kwadratu pomnożona przez sześć

Pytanie 6/10

Co jest przekrojem osiowym stożka?

 • koło
 • trójkąt prostokątny
 • trójkąt równoramienny

Pytanie 7/10

Z czego składa się sześcian?

 • z trójkątów
 • z kwadratów
 • z deltoidów

Pytanie 8/10

Jak inaczej nazywa się geometrię przestrzenną?

 • stereometria
 • sterometria
 • starometria

Pytanie 9/10

Czym jest tworząca stożka?

 • punktem łączącym dowolny punkt na okręgu podstawy stożka z jego wierzchołkiem
 • odcinkiem łączącym dowolny punkt na okręgu podstawy stożka z jego wierzchołkiem
 • wysokością stożka

Pytanie 10/10

Jaki jest wzór na objętość ostrosłupa?

 • jedna trzecia pola podstawy pomnożona przez wysokość
 • pole podstawy pomnożone przez wysokość
 • wysokość razy suma pól ścian bocznych pomnożona przez sześć

Quiz o geometrii przestrzennej

Geometria przestrzenna czyli inaczej stereometria to dział matematyki. Zajmuje się ona przestrzenią trójwymiarową na podstawie brył geometrycznych i właściwościami, jakie wykazują – właściwości te później opisywane są między innymi we wzorach.

Według tej nauki własnościami przestrzeni trójwymiarowej jest istnienie czterech punktów, nie należących do jednej płaszczyzny; przez trzy punkty nie leżące na jednej prostej można poprowadzić dokładnie jedną płaszczyznę, a dwie różne płaszczyzny są rozłączne bądź mają wspólną prostą.

Bryły przestrzenne

Jest to trochę skomplikowane dla osób, które nie zajmują się matematyką, ale najważniejsze w stereometrii są po prostu bryły przestrzenne. Do takowych zaliczamy:

 • graniastosłup – wielościan, którego wierzchołki są położone na dwóch równoległych płaszczyznach, czyli podstawach; klasycznie graniastosłup przedstawia się jako pudełko,
 • sześcian – wielościan, którego boki i podstawy są równe; przykładem jest zwykła kostka do gry,
 • ostrosłup – wielościan z jedną podstawą, którego ściany boczne spotykają się w jednym punkcie; przykładem ostrosłupa jest piramida
 • bryły obrotowe – bryły, które powstają na skutek obrotu płaskiej figury; przykładami takich figur są stożek i kula.