Historia

QUIZ: Dynastia Piastów – ile wiesz na jej temat?

Piastowie mieli kluczowy wpływ na ukształtowanie się państwa Polskiego. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz na ich temat!

 • 727 graczy

Pytanie 1/10

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?

 • w 955 roku
 • w 966 roku
 • w 977 roku

Pytanie 2/10

Syn Mieszka I, który w 1025 roku koronował się na króla to:

 • Władysław Łokietek
 • Bolesław Krzywousty
 • Bolesław Chrobry

Pytanie 3/10

Z panowaniem którego króla wiążemy upadek państwa polskiego?

 • Mieszka II
 • Bolesława Krzywoustego
 • Przemysła II

Pytanie 4/10

Jaki symbol znajdował się w herbie Piastów?

 • kruk
 • orzeł
 • gród

Pytanie 5/10

Od kogo wywodzi się linia Piastów śląskich?

 • od Mieszka III Starego
 • od Władysława II Wygnańca
 • od Kazimierza II Sprawiedliwego

Pytanie 6/10

Kto "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"?

 • Kazimierz Wielki
 • Bolesław Chrobry
 • Władysław Łokietek

Pytanie 7/10

Na który rok datujemy założenie arcybiskupstwa w Gnieźnie?

 • 1230 rok
 • 1050 rok
 • 1000 rok

Pytanie 8/10

Który z władców z dynastii Piastów odbudował państwo polskie po jego upadku i przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa?

 • Kazimierz Odnowiciel
 • Bolesław Śmiały
 • Władysław Hermann

Pytanie 9/10

W którym roku miał miejsce początek rozbicia dzielnicowego?

 • w 1313 roku
 • w 1234 roku
 • w 1138 roku

Pytanie 10/10

Po śmierci którego króla wygasła dynastia Piastów?

 • Bolesława Chrobrego
 • Kazimierza Wielkiego
 • Władysława Łokietka