Wiedza ogólna

QUIZ: Czy znasz te fakty na temat krwi? Sprawdź!

Krew spełnia wiele istotnych funkcji, aby organizm działał prawidłowo. Czy wiesz o niej wystarczająco, by rozwiązać nasz quiz? Sprawdź!

 • 806 graczy

Pytanie 1/10

Jaki procent masy ciała dorosłego człowieka stanowi krew oraz limfa?

 • 3%
 • 7%
 • 17%

Pytanie 2/10

Utrata jakiej ilości krwi jest zagrożeniem dla życia dorosłego człowieka?

 • 0,5 litra
 • 1,5 litra
 • 3 litry

Pytanie 3/10

Jaki kolor ma krew tętnicza?

 • żywoczerwony
 • brunatnoczerwony
 • zależy od masy ciała człowieka

Pytanie 4/10

Jaki jest punkt zamarzania osocza zawartego we krwi?

 • -0,56 °C
 • -1 °C
 • 0 °C

Pytanie 5/10

Co jest typową cechą krwi osób starszych?

 • jest bardziej lepka
 • jest bardziej zasadowa
 • istnieje mniejsze ryzyko tworzenia się zakrzepów

Pytanie 6/10

Krew zawiera:

 • witaminy
 • białka
 • obie odpowiedzi są prawidłowe

Pytanie 7/10

Wzrost stężenia białek osocza świadczy o:

 • przewodnieniu
 • odwodnieniu
 • braku witamin

Pytanie 8/10

Krew jest tkanką...

 • tłuszczową
 • nabłonkową
 • płynną

Pytanie 9/10

Zbiornikami krwi są:

 • wątroba i śledziona
 • wątroba i płuca
 • śledziona i płuca

Pytanie 10/10

Krew człowieka płynie w układzie:

 • otwartym
 • zamkniętym
 • zewnętrznym

Quiz o krwi człowieka

W ciele dorosłego człowieka znajduje się około 5,5 litra krwi, co stanowi około 7% całej masy ciała. Krew człowieka składa się z dwóch podstawowych elementów: morfotycznych (erytrocyty – krwinki czerwone, leukocyty – krwinki białe, trombocyty – płytki krwi) i osocza (90% stanowi woda a resztę sole mineralne i związki organiczne).

Wpływ krwi na funkcjonowanie organizmu

Krew człowieka pełni wiele ważnych funkcji w organizmie, jedną z nich jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego, czyli homeostazy. Kolejną funkcją jest transport gazów oddechowych, składników odżywczych, szkodliwych produktów przemiany materii i toksyn.

Nasza krew jest bardzo istotnym elementem obronnym naszego organizmu, ponieważ krążą w niej przeciwciała oraz krwinki białe, tzw. leukocyty, które mają właściwości żerne. Ponadto krew jest odpowiedzialna za utrzymanie i stabilizację parametrów fizjologicznych organizmu, takich jak utrzymanie stałej temperatury ciała, ciśnienia osmotycznego oraz pH organizmu.

Grupy krwi

Wyróżniamy cztery podstawowe grupy krwi, a przynależność do nich jest dla człowieka cechą stałą i niezmienną przez całe życie. Najważniejszą wiedzą dla człowieka jest poznanie swojego układu grup głównych (AB0) i układ Rh(+,-).