Przyroda

QUIZ: Czy znasz się na genetyce?

Ile wiesz na temat genetyki? Czy wiesz, które geny są dominujące, a które recesywne? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

 • 95 graczy

Pytanie 1/10

Dwuniciową strukturą jest:

 • DNA
 • rRNA
 • tRNA

Pytanie 2/10

Ile par zasad przypada na jeden skręt DNA?

 • ok. 10
 • ok.100
 • ok. 1000

Pytanie 3/10

Gdzie znajduje się DNA?

 • w jądrze komórkowym
 • w zasadach
 • w białkach

Pytanie 4/10

RNA i DNA to:

 • kwasy organiczne
 • kwasy organiczne
 • kwasy nukleinowe
 • kwaski

Pytanie 5/10

Za podział zwykłej komórki (np. skóry) budującej ciało ludzkie odpowiada:

 • mejoza
 • mitoza

Pytanie 6/10

Gen to odcinek DNA odpowiadający za kodowanie funkcjonalnego produktu. To zdanie jest:

 • fałszywe
 • prawdziwe

Pytanie 7/10

Allel (odmiana genu) warunkujący kręcone włosy jest:

 • dominujący
 • recesywny

Pytanie 8/10

Zwiększanie ilości DNA to:

 • deoksydacja
 • oksydacja
 • replikacja
 • ekspresja

Pytanie 9/10

Która z poniższych chorób nie jest chorobą genetyczną?

 • zespół Downa
 • zespół Turnera
 • zespół cri du chat
 • gruźlica

Pytanie 10/10

Formą upakowania DNA jest:

 • chrom
 • chromosom
 • chromotyp
 • chromotym