Historia

QUIZ: Czy znasz najważniejsze daty w historii Polski?

Historia naszego kraju obfitowała w wiele ważnych i doniosłych wydarzeń. Czy pamiętasz, kiedy miały one miejsce? Sprawdź się!

 • 2 724 graczy

Pytanie 1/10

Jednym z najważniejszych wydarzeń u zarania państwa polskiego był Chrzest Polski - miał on miejsce:

 • w 966r.
 • w 969r.
 • w 996r.

Pytanie 2/10

Bolesław Chrobry był pierwszym polskim królem. Dostąpił zaszczytu koronowania:

 • w 1000r.
 • w 1025r.
 • w 1050r.

Pytanie 3/10

Bitwa pod Grunwaldem odbyła się:

 • 15 czerwca 1410r.
 • 15 lipca 1410r.
 • 15 sierpnia 1410r.

Pytanie 4/10

Hołd Pruski miał miejsce:

 • w 1505r.
 • w 1525r.
 • w 1555r.

Pytanie 5/10

Historia naszego kraju to także wiele tragicznych wydarzeń. Pierwszy rozbiór Polski odbył się:

 • w 1772r.
 • w 1793r.
 • w 1795r.

Pytanie 6/10

Dokładna data wybuchu Powstania Listopadowego to:

 • 11/12 listopada 1828r.
 • 21/22 listopada 1829r.
 • 29/30 listopada 1830r.

Pytanie 7/10

Polska wstąpiła do NATO i Unii Europejskiej kolejno w latach:

 • 2000 i 2015
 • 2001 i 2014
 • 1999 i 2004

Pytanie 8/10

Polska odzyskała niepodległość:

 • w 1914r.
 • w 1918r.
 • w 1919r.

Pytanie 9/10

Bitwa Warszawska, zwana Cudem nad Wisłą, okazała się jednym z najwspanialszych zwycięstw państwa Polskiego. Miała miejsce:

 • w 1918r.
 • w 1920r.
 • w 1925r.

Pytanie 10/10

Pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej odbyły się:

 • w czerwcu 1989r.
 • w czerwcu 1990r.
 • w czerwcu 1991r.