Historia

QUIZ: Czy znasz najważniejsze daty w historii Polski? Część II

Historia naszego kraju obfitowała w wiele ważnych i doniosłych wydarzeń. Czy pamiętasz, kiedy miały one miejsce? Sprawdź się – część druga!

 • 711 graczy

Pytanie 1/10

Unia lubelska - unia realna wiążąca Polskę i Litwę - została zawarta:

 • w 1503r.
 • w 1569r.
 • w 1597r.

Pytanie 2/10

Potop szwedzki, a dokładnie VI wojna polsko-szwedzka, miał miejsce w latach:

 • 1620-1625
 • 1640-1645
 • 1655-1660

Pytanie 3/10

Księstwo Warszawskie podporządkowane Napoleonowi Bonaparte utworzono:

 • w 1807r.
 • w 1815r.
 • w 1823r.

Pytanie 4/10

Agresja ZSRR na Polskę na początku II Wojny Światowej miała miejsce:

 • 1 września 1939r.
 • 17 września 1939r.
 • 21 września 1940r.

Pytanie 5/10

Sejm niemy, w trakcie którego w obawie przed zerwaniem obrad nie dopuszczono posłów do głosu, odbył się w Warszawie:

 • 1 lutego 1717r.
 • 1 marca 1721r.
 • 1 maja 1728r.

Pytanie 6/10

Obrady Okrągłego Stołu miały miejsce:

 • w 1987r.
 • w 1988r.
 • w 1989r.

Pytanie 7/10

Konstytucję marcową uznaje się za pierwszą nowoczesną konstytucję w historii Polski. Została ona uchwalona:

 • w 1795r.
 • w 1921r.
 • w 1992r.

Pytanie 8/10

Pierwsza wolna elekcja nowego monarchy Rzeczypospolitej Obojga Narodów miała miejsce:

 • w 1573r.
 • w 1575r.
 • w 1587r.

Pytanie 9/10

W którym roku Jan Sobieski został królem Polski?

 • w 1652r.
 • w 1674r.
 • w 1696r.

Pytanie 10/10

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się:

 • w 1979r.
 • w 1983r.
 • w 1987r.